Klub Sisi Varnsdorf

Víkendové vzdělávání ve Sloupu v Čechách II

Znovu pořádáme víkendový vzdělávací pobyt ve Sloupu v Čechách, který se bude konat v termínu od pátku 23. června do neděle 25. června 2017 v penzionu „U Pánů z Dubé“, viz. http://www.upanuzdube.cz. Školení je přednostně určeno členům klubů Ústecko a SiSi Varnsdorf.

Rozsah školení: 12 hodin

sloup
Penzion U Pánů z Dubé, Benešova 54, 471 52 Sloup v Čechách

Lektoři:

PhDr. Jana Doubravová - psycholog, www.doubravova.cz
Bc. Petra Janoušová - zdravotník (emergenci nemocnice v Ústí)
Mgr. Miroslav Jan Šramota - sociální pracovník, psychoterapeut

Předběžný program:
1. den
16h+ příjezd
18h večeře
19-21h Mgr. Miroslav Jan Šramota - Geny a výchova dětí v pěstounské péči (2h)

2. den
8h snídaně
8.45-10.45h Mgr. Miroslav Jan Šramota - Jak vybrat pro děti v pěstounské péči správnou školu nebo školku (2h)
10.45-11h přestávka
11-13h PhDr. Jana Doubravová - Lži a jejich příbuzní - překážky v rodinné komunikaci (2h)
13 - 14h přestávka na oběd
14- 16h Bc. Petra Janoušová - První pomoc při požití nebezpečných či alergických látek a prevence parazitů u dětí I blok (2h)
16 - 16.15 přestávka
16.15- 18.15h Bc. Petra Janoušová - První pomoc při požití nebezpečných či alergických látek a prevence parazitů u dětí II blok (2h)
18.15h+ večeře a volný program

3. den
8h snídaně
9-11h PhDr. Jana Doubravová - Význam rodinné terapie a psychologické práce s dítětem(2h)
11-12h oběd
12+ ukončení

Změny v programu jsou vyhrazeny.
Hlídání přihlášených dětí zajištěno.

Cena za stravování (plná penze):
150 Kč/den – dospělý
100 Kč/den – děti

Klienti NRUK ops mají vše ostatní zdarma, klienti jiných organizací hradí:

Ceny za ubytování:

200 Kč/osoba bez ohledu zda jde o dospělého nebo o dítě

Cena za školení:
1200 Kč/pěstoun

Cena za hlídání dítěte 2-17 let:
800 Kč/dítě

Zájem prosím pište na usti@nruk.cz nebo volejte 910 050 786.

Datum: 
2017-06-23 16:00:00 - 2017-06-25 12:00:00

Jak motivovat děti k učení a jak se s nimi učit

Zveme vám na vzdělávací setkání Klubu náhradních rodin SiSi Varnsdorf s vynikajícím lektorem Bc. Pavlem Kalpakcisem, který je skvělý řečník, výborný speciální pedagog, psychoterapeut a etoped a jistě vám rád opět poutavým zajímavým způsobem podá problematiku náhradní rodinné péče. Více o lektorovi: www.poradna-psychoterapie.eu

Téma setkání je: Jak motivovat děti k učení a jak se s nimi učit
Lektor: Bc. Pavel Kalpakcis
Datum: pátek 16/6/2017 od 15-18h.
Místo: ZŠ a MŠ, Bratislavská 994, Varnsdorf (u školy je parking)

Hlídání dětí zajištěno. Prosíme o nahlášení se na kurz, hlavně sdělení dětí na hlídání, předem. Děkujeme.
Klienti NRUK mají kurz zdarma. Ostatní hradí účastnický poplatek ve výši 350,- Kč/osobu nebo 700,-Kč/rodinu (dospělí i děti).

Anotace kurzu:
Seminář nabídne inspiraci těm pěstounům, kteří vychovají děti školního nebo předškolního věku. Podíváme se na potíže při domácí výuce a jejich možná řešení. Vyzkoušíme si aktivity na zlepšení paměťových úkolů dětí, na rozvrh činností, na zjištění rozumových schopností dítěte. Seminář také poskytne informace, kam se obrátit, když dítěti škola nejde a potřebuje pomoci. Náhradní rodiče a jejich přijaté děti často řeší i školní situace, kdy je dítě neustále konfrontováno s tím, že je jiné (například domácí úkoly na příbuzenské vztahy v rodině, úkoly mapující podobnost mezi dítětem a rodičem, aj.). Na semináři prodiskutujeme možnosti, jak dítě na takové situace připravit, jak se domlouvat s učitelem a reagovat na dětské vrstevníky.

Datum: 
2017-06-16 15:00:00 - 2017-06-16 18:00:00

Víkendové vzdělávání ve Sloupu v Čechách

Znovu pořádáme víkendový vzdělávací pobyt ve Sloupu v Čechách, který se bude konat v termínu od pátku 19. května do neděle 21. května 2017 v penzionu „U Pánů z Dubé“, viz. http://www.upanuzdube.cz. Školení je přednostně určeno členům klubů Lounsko a Podbořansko.

Rozsah školení: 12 hodin

sloup
Penzion U Pánů z Dubé, Benešova 54, 471 52 Sloup v Čechách

Lektoři:

PhDr. Jana Doubravová - psycholog, www.doubravova.cz
Bc. Petra Janoušová - zdravotník (emergenci nemocnice v Ústí)
Bc. Irena Škobisová - výživový poradce

Předběžný program:
1. den
16h+ příjezd
18h večeře
19-21h Bc. Irena Škobisová - Zdravý životní styl dětí i celé rodiny (2h)

2. den
8h snídaně
9-11h Bc. Irena Škobisová -Výživa a stravovací návyky dětí (2h)
11-13h PhDr. Jana Doubravová - Rodinná komunikace: pravidla bezpečného provozu (2h)
13-14h přestávka na oběd
14-18h Bc. Petra Janoušová - Úrazy dětí, prevence parazitů (4h)
18h+ večeře a volný program

3. den
8h snídaně
9-11h PhDr. Jana Doubravová - Význam rodinné terapie a psychologické práce s dítětem (2h)
11-12h oběd
12+ ukončení

Změny v programu jsou vyhrazeny.
Hlídání přihlášených dětí zajištěno.

Cena za stravování (plná penze):
150 Kč/den – dospělý
100 Kč/den – děti

Klienti NRUK ops mají vše ostatní zdarma, klienti jiných organizací hradí:

Ceny za ubytování:

200 Kč/osoba bez ohledu zda jde o dospělého nebo o dítě

Cena za školení:
1200 Kč/pěstoun

Cena za hlídání dítěte 2-17 let:
800 Kč/dítě

Zájem prosím pište na louny@nruk.cz nebo volejte 910 259 997.

Datum: 
2017-05-19 17:00:00 - 2017-05-21 13:00:00

Duševní hygiena pěstounů aneb jak zvládat zátěž a stres

Zveme vám na vzdělávací setkání Klubu náhradních rodin SiSi Varnsdorf s vynikajícím lektorem Bc. Pavlem Kalpakcisem, který je skvělý řečník, výborný speciální pedagog, psychoterapeut a etoped a jistě vám rád opět poutavým zajímavým způsobem podá problematiku náhradní rodinné péče. Více o lektorovi: www.poradna-psychoterapie.eu

Téma setkání je: Duševní hygiena pěstounů (aneb jak zvládat zátěž a stres)
Lektor: Bc. Pavel Kalpakcis
Datum: pátek 28/4/2017 od 15-18h.
Místo: ZŠ a MŠ, Bratislavská 994, Varnsdorf (u školy je parking)

Hlídání dětí zajištěno. Prosíme o nahlášení se na kurz, hlavně sdělení dětí na hlídání, předem. Děkujeme.
Klienti NRUK mají kurz zdarma. Ostatní hradí účastnický poplatek ve výši 350,- Kč/osobu nebo 700,-Kč/rodinu (dospělí i děti).

Anotace kurzu:
Být pěstounem či rodičem je bráno jako jeden z největších náporů na lidskou psychiku. Ode dne kdy pečujeme o dítě, dojde k obrovskému nárůstu odpovědnosti, který má za následek stresové působení na naši psychiku. Kde brát, abychom tento stres byli schopni zvládat ? Nedílnou součástí výchovy dítěte je také „umění“ ošetřit sám sebe. Najít si čas, abych také já sám obnovil a načerpal nové síly. Jaké jsou příznaky stresu a nepohody a co pomáhá, abych je co nejvíce eliminoval? Toto vše bude tématem semináře, kterým vás provede Bc. Pavel Kalpakcis – speciální pedagog, psychoterapeut

Datum: 
2017-04-28 15:00:00 - 2017-04-28 18:00:00

Základem je umět komunikovat

sramota
Zveme vám na vzdělávací setkání Klubu náhradních rodin SiSi Varnsdorf s vynikajícím lektorem Bc. Pavlem Kalpakcisem, který je skvělý řečník, výborný speciální pedagog, psychoterapeut a etoped a jistě vám rád opět poutavým zajímavým způsobem podá problematiku náhradní rodinné péče. Více o lektorovi: www.poradna-psychoterapie.eu

Téma setkání je: Základem je umět komunikovat (s dítětem i v rámci rodiny, jak sdělit nepříjemné - špatné věci dítěti o rodičích, zvládání konfliktů)
Lektor: Bc. Pavel Kalpakcis
Datum: pátek 10/3/2017 od 15-18h.
Místo: ZŠ a MŠ, Bratislavská 994, Varnsdorf (u školy je parking)

Hlídání dětí zajištěno. Prosíme o nahlášení se na kurz, hlavně sdělení dětí na hlídání, předem. Děkujeme.
Klienti NRUK mají kurz zdarma. Ostatní hradí účastnický poplatek ve výši 350,- Kč/osobu nebo 700,-Kč/rodinu (dospělí i děti).

Anotace kurzu:
Společné žití v náhradní rodině není vždy procházkou růžovým sadem. Děti, které si s sebou do života přinesly spoustu nevhodných návyků, často zlobí.  Zlobí někdy i náhradní rodiče a to tak, že jim občas chybí trpělivost, že i oni se doma hádají. Někdy přijetí cizích dětí do rodiny naruší současné rodinné vztahy ale i partnerský vztah pěstounů.Seminář poskytne účastníkům základy férové komunikace v rodině, vhled, informace, jak vlastně konflikty fungují, jak se spouštějí a také jak je lze zastavit.

Datum: 
2017-02-10 15:00:00 - 2017-02-10 18:00:00

Význam slavení vánoční svátků a rodinné rituály

sramota
Zveme vás na vzdělávací setkání Klubu náhradních rodin SiSi Varnsdorf s lektorem Mgr. Miroslavem Janem Šramotou, který vystudoval Vysockou školu zdravotnictví a sociální práce svaté Alžběty v Bratislavě, působil mimo jiné v komisi prevence kriminality a sociálně zdravotní komisi Města Žatce a jako dobrovolník v domově pro opuštěné děti v Mukačevě, Ukrajina – léto 2008, org. ADRA.

Téma setkání je: Význam slavení vánoční svátků a rodinné rituály
Lektor: Miroslav Jan Šramota
Datum: pátek 2/12/2016 od 16-18h.
Místo: ZŠ a MŠ, Bratislavská 994, Varnsdorf (u školy je parking)

Hlídání s programem pro děti zajištěno.
Klienti NRUK mají školení zdarma. Ostatní platí 700 Kč.
Těšíme se na Vaši účast.

Datum: 
2016-12-02 15:00:00 - 2016-12-02 17:00:00
PřílohaVelikost
PDF icon pozvanka_varnsdorf_2016_12_02.pdf1.35 MB

Výchovné problémy a jak je řešit

kaplakcis
Zveme vám na zcela unikátní vzdělávací setkání Klubu náhradních rodin SiSi Varnsdorf s vynikajícím
lektorem Bc. Pavlem Kalpakcisem, který je skvělý řečník, výborný speciální pedagog, psychoterapeut a
etoped a jistě vám rád poutavým zajímavým způsobem podá problematiku náhradní rodinné péče. Více o
lektorovi: www.poradna-psychoterapie.eu

Téma setkání je: Výchovné problémy a jak je řešit
Datum: pátek 14/10/2016 od 15-17h.
Místo: ZŠ a MŠ, Bratislavská 994, Varnsdorf

Zároveň se nám podařilo sehnat nové prostory pro klub, které nám umožňují ještě více zvýšit kvalitu
našich služeb. Díky mimořádné ochotě pana ředitele Šmída, kterému tímto vřele děkujeme, budeme mít na
ZŠ a MŠ Bratislavská super prostory jak pro malé děti, tak i pro velké a samozřejmě i pro rodiče.

Hlídání s programem pro děti zajištěno.
Klienti NRUK mají školení zdarma. Ostatní platí 700 Kč.
Těšíme se na Vaši účast.

Datum: 
2016-10-14 13:00:00 - 2016-10-14 15:00:00
PřílohaVelikost
PDF icon pozvanka_varnsdorf_2016_10_14.pdf1.34 MB

Blíží se tábor - Doubí 2016

Pozor odjezd na tábor bude v sobotu 30/7/2016 v 8.00 Ústí zimní stadion, 9.00 Žatec pumpa za kruhákem, 9.30h LOUNY autobusové nádraží. Ostatní odjezdy naleznete v pokynech v příloze.

Adresa tábora Doubí č.p. 24, 390 02 Doubí u Tábora, tel.: 722461551. Informace o táboru nalezte ZDE.

Mini zprávičky z tábora si můžete číst na táborovém webu.

Přejeme všem dětem hezké zážitky z prázdnin.

Datum: 
2016-07-30 08:00:00 - 2016-08-13 10:00:00

Vzdělávací setkání klubu Sisi Varnsdorf

Zveme vás tímto vzdělávací setkání Klubu náhradních rodin SiSi Varnsdorf, které se opět na adrese: Dům dětí a mládeže, Otáhalova 1260, 407 47 Varnsdorf a to v pátek 29. dubna 2016 od 15 - 17 hodin. Hlídání dětí zajištěno.

Přednášku tentokrát povede lektorka: Ing.Tamara E.Talomi,PhD., Pražská psychoterapeutická fakulta - www.pvsps.cz
Téma setkání je: Psychologická sebeobrana při konfliktních slovních situacích

Klienti NRUK mají školení zdarma. Ostatní platí 700 Kč.

Hlídání dětí zajištěno.
Těšíme se na Vaši účast.

Datum: 
2016-04-29 13:00:00 - 2016-04-29 15:00:00
PřílohaVelikost
PDF icon pozvanka_varnsdorf_2016_04_29.pdf147.97 KB

Víkendové školení v Doksech

Pořádáme víkendový vzdělávací pobyt v Doksech, který se bude konat v termínu od pátku 26. května do neděle 29. května 2016 v rekreačníma areálu Poslův mlýn, č.p. 976, 472 01 Doksy.
banner_posluv_mlyn
Rozsah školení: 12 hodin

Lektoři:

PhDr. Jana Doubravová – psycholožka
Absolventka FF UK Praha, praxe přes 30 let, Výcviky a kurzy zaměřené na diagnostické metody, skupinovou a rodinnou psychoterapii, krizovou intervenci, psychoonkologii, supervizi a koučování. Spolupracuje s Poradnou pro náhradní rodinnou péči v Ústí n/L. jako psycholožka.

Mgr. Miroslav Jan Šramota
Vystudoval Vysockou školu zdravotnictví a sociální práce svaté Alžběty v Bratislavě, působil mimo jiné v komisi prevence kriminality a sociálně zdravotní komisi Města Žatce a jako dobrovolník v domově pro opuštěné děti v Mukačevě, Ukrajina – léto 2008, org. ADRA.

Marcela Tobiášová
Přechodná pěstounka, blogerka a admin facebookové skupiny přechodných pěstounů.

Ing. Ivo Kraus, DiS.
Ředitel NRUK ops, koordinátor aktivit, služeb a vzdělávání pro pěstounské rodiny.

Témata školení:
Jaký by měl být pěstoun? Vychováváme dítě nebo sebe?
Může být i osobnost pěstouna a neb vychováváme dítě nebo sebe?
Částečně se toho tématu dotkneme už teď na klubu, ale bude na něj málo času.
Ještě k tomu patří podtéma " Jsme náhradní rodiče nebo poskytovatelé domácího prostředí?

Předběžný program:
1. den
16-17h příjezd
18h večeře
19-21h NRUK ops - pěstounský trenažer - zážitkový vzdělávací program (2h)
posluv_mlyn_logo
2. den
8.30h snídaně
9-13h PhDr. Jana Doubravová - bude upřesněno (4h)
13h oběd
14-14.30 Ing. Ivo Kraus, DiS. - Aktuální informace týkající se služeb pro pěstouny
14.30-18.30h Mgr. Miroslav Jan Šramota - bude upřesněno (2h)
18.30-17h přestávka
17-19h Marcela Tobiášová - téma: Adlerova psychologie - Proč děti zlobí? Je to zajímavé postavené přímo na děti v NRP - nabízí masáže dětí a kojenců, odstraňování deprivace dotykem atd... Ukázka masáže i dospělých (zdarma) (2h)
19h večeře

3. den
8.30h snídaně
do 10h vyklizení pokojů
10-12h NRUK ops - pěstounský trenažer - zážitkový vzdělávací program (2h)
12h oběd
13 ukončení

Změny v programu jsou vyhrazeny.
Hlídání přihlášených dětí zajištěno.

Cena za stravování : (účastníci si hradí ze svého)
Stravování v rekreačním zařízení není povinné. Upozorňujeme však, že celý areál je jen 1 kuchyňka a že vlastní stravu je třeba si připravit předem.
dospělý / dítě
SNÍDANĚ 40 Kč / 25 Kč
OBĚD 65 Kč / 45 Kč
VEČEŘE 55 Kč / 40 Kč
Plná penze 160 Kč / 110 Kč
Polopenze 95 Kč / 65 Kč

Cena za ubytování:
Klienti NRUK ops mají ubytování zdarma, klienti jiných organizací hradí:
270 Kč/osoba bez ohledu zda jde o dospělého nebo o dítě.
Děti do 3 let bez nároku na lůžko mají pobyt zdarma.

Cena za školení:
Klienti NRUK ops mají školení zdarma, ostatní hradí:
1200 Kč/pěstoun
Školení je přednostně určeno klientům NRUK ops.

Cena za hlídání dětí:
Klienti NRUK ops mají hlídání dětí 2-17 let zadarmo.
Ostatní hradí 800 Kč/dítě.

Zájem prosím pište na nahradni.rodiny.uk.3@gmail.com nebo volejte 910 050 786. Další kontakty naleznete ZDE.

Datum: 
2016-05-26 14:00:00 - 2016-05-29 11:00:00
PřílohaVelikost
PDF icon vikendovka_doksy_2016.pdf712.08 KB

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Klub Sisi Varnsdorf