Spolupracující lektoři

Profil lektorů z řad naší organice
V rámci vzdělávání se snažíme vzdělávat především prakticky s využitím našich poznatků z náhradní rodinné péče. Snažíme se o to, aby naše přednášky byly maximálně přínosné pro náhradní rodiny dle jejich aktuálních vzdělávacích potřeb.

Bc. Alena Krausová - osvojitelka, kvalifikovaná sociální pracovnice, absolvetka Evangelické teologické fakulty, obor sociální práce. Je ředitelkou a sociální pracovnicí o.s. Náhradní rodiny Ústeckého kraje.
Ing. Ivo Kraus, DiS. - osvojitel, kvalifikace v oboru ekonomie, pastorační péče. Působil jako manažer vzdělávacích a sociálních projektů, je koordinátorem aktivit o.s. Náhradní rodiny Ústeckého kraje.
PhDr. Jana Doubravová, absolventka FF UK Praha, má výcviky a kurzy zaměřené na diagnostické metody, skupinovou a rodinnou , psychoterapii, krizovou intervenci, psychoonkologii, supervizi a koučování, individuální a rodinná psychoterapie, podpora v obtížných životních situacích a krizích, pedagogicko-psychologické poradenství a diagnostika dětí a mládeže
Mgr. Vlastimil Náhoda, DiS. a Mgr. Marie Náhodová - pěstouni 3 postižených dětí a zaměstnanci Fondu ohrožených dětí, mají kvalifikaci v oboru sociální práce a zdravotnictví, působí jako vedoucí Klubu náhradních rodin Česká Lípa v Libereckém kraji.

Spolupracující externí lektoři

Mgr. Miroslav Jan Šramota
Bc. Pavel Kalpakcis
Mgr. Eva Kapicová
Bude doplněno.

Profil lektorek (vyučující na EA VOŠ sociální práce, garant 2013-14):

Mgr. Tereza Cimrmannová, Ph.D. – psychosociální pracovnice – dlouhodobě se věnuje problematice sdělování pravdy nebiologickým dětem a etickým otázkám krize, vyučuje na HTF UK
Mgr. Jindřiška Krpálková – teoložka, krizová pracovnice, supervizorka, profesionální kouč - má velké zkušenosti s řízením lidí v NNO, systematicky se věnuje křesťansky orientované sociální práci se zaměřením na rodinné vztahy a komunikaci, je uznávanou odbornicí v problematice domácího násilí.
Mgr. Alena Kunová – speciální pedagožka, poradkyně rané péče, supervizorka – jedna ze zakladatelek rané péče o děti s mentálním a kombinovaným postižením v ČR, odbornice na alternantivní a augmentativní komunikaci, lektoruje v kurzech dalšího vzdělávání, vedoucí Střediska rané péče Diakonie Českobratrské církve evangelické
Mgr. Zuzana Nováková – psycholožka, psychoterapeutka, výchovná poradkyně – poskytuje psychologické poradenství a psychoterapii soukromě i v různých NNO, specializuje se na rodinné problémy a krize, výchovné problémy s dětmi, školní a vzdělávací problémy, rozvodové situace a zvládání závislostí .
PhDr. Jarmila Rollová - speciální pedagožka, supervizorka – dlouholeté zkušenosti v oblasti supervize a vzdělávání dospělých, praxe v oblasti péče o osoby s mentálním postižením, své další vzdělávání absolvovala v oboru sociální práce. Dlouhodobý zájem: výchova dítěte v rodině, vývojové fáze a zvládání vývojových úkolů, vývojové krize.
Mgr. Kateřina Schmidová - sociální pracovnice, krizová pracovnice, supervizorka, Problematikou rodin, které mají potíže při výchově svých dětí, se zabývá už sedmnáct let. V poslední době pracuje jako vedoucí Rodičovské linky Sdružení Linka bezpečí, a tak dobře ví, co rodiče nejčastěji trápí.
Mgr. Pavla Skalová - speciální pedagožka, poradkyně rané péče, supervizorka – jedna ze zakladatelek rané péče o děti s mentálním a kombinovaným postižením v ČR, odbornice na alternantivní a augmentativní komunikaci, lektoruje v kurzech dalšího vzdělávání, pracuje ve Středisku rané péče Diakonie Českobratrské církve evangelické, je členkou správní rady Střediska DČCE v Praze 5 – Stodůlkách.