Seznam článků

Datum vytvoření Nadpis Datum a čas akce Rubrika Přečteno
15/09/17 Komunikační úsilí v pěstounské rodině 24/09/2017 - 14:00 Klub Rebeka Podbořansko 39
06/09/17 Náhradní rodinná péče – příbuzenská péče a vztahy v rodině 19/09/2017 - 10:00 Klub Žatecko 59
01/09/17 Vstup dítěte do školky, školy nebo do vyššího ročníku 08/09/2017 - 15:00 Klub Žatecko 99
01/09/17 Slavnostní otevření Poradny pro náhradní rodinnou péči v Žatci 07/09/2017 - 10:00 Klub Žatecko 124
15/08/17 Pozvánka na Pedopsychiatrický den do Loun 19/09/2017 - 08:30 Klub Lounsko 150
09/06/17 ADHD, ADD, LMR v teorii a praxi u dětí 25/06/2017 - 14:00 Klub Rebeka Podbořansko 369
09/06/17 Jak vychovávat děti s poruchami chování, agresivní projevy u dětí 24/06/2017 - 14:00 Klub Lounsko 350
01/06/17 Víkendové vzdělávání ve Sloupu v Čechách II 23/06/2017 - 16:00 Klub Sisi Varnsdorf, Klub Ústecko 345
27/05/17 Jak motivovat děti k učení a jak se s nimi učit 16/06/2017 - 15:00 Klub Sisi Varnsdorf 530
19/05/17 Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte, syndrom zavrženého rodiče 28/05/2017 - 14:00 Klub Rebeka Podbořansko 370
12/05/17 Umění komunikace a řešení vztahových konfliktů v rodině 16/05/2017 - 16:00 Klub Ústecko 363
31/03/17 Umění zvládat stres ve výchově dětí 30/04/2017 - 14:00 Klub Rebeka Podbořansko 474
31/03/17 Včasná detekce psychiatrických poruch u dětí a jejich řešení 22/04/2017 - 14:00 Klub Lounsko 450
31/03/17 Jak správně porozumět řeči těla u dětí 25/04/2017 - 16:00 Klub Ústecko 435
24/03/17 Víkendové vzdělávání ve Sloupu v Čechách 19/05/2017 - 17:00 Klub Lounsko, Klub Rebeka Podbořansko, Klub Sisi Varnsdorf, Klub Ústecko 458
13/03/17 Duševní hygiena pěstounů aneb jak zvládat zátěž a stres 28/04/2017 - 15:00 Klub Sisi Varnsdorf 320
08/03/17 Otevřená komunikace v rodině - trénink asertivity 21/03/2017 - 16:00 Klub Ústecko 503
08/03/17 Neverbální komunikace v rodině 25/03/2017 - 14:00 Klub Lounsko 319
08/03/17 Umění komunikace a řešení vztahových konfliktů v rodině 26/03/2017 - 14:00 Klub Rebeka Podbořansko 321
23/02/17 Základem je umět komunikovat 10/02/2017 - 15:00 Klub Sisi Varnsdorf 335
15/02/17 Nabídka tábora pro děti v Lubenci 09/07/2017 - 16:30 Informační stránky 325
08/02/17 Odměna a trest ve výchově dětí 26/02/2017 - 14:00 Klub Rebeka Podbořansko 375
31/01/17 Den s psycholožkou 08/02/2017 - 13:30 Klub Lounsko, Klub Rebeka Podbořansko 402
31/01/17 Jak chránit děti děti v pěstounské péči před kyberšikanou a dalšími úskalími elektronické komunikace 18/02/2017 - 14:00 Klub Lounsko 417
30/01/17 Psychosomatické potíže u dětí v pěstounské péči 21/02/2017 - 16:00 Klub Ústecko 418
23/01/17 Co plánujeme do roku 2017 Informační stránky 446
16/12/16 Přání k Vánocům a PF 2017 Informační stránky 515
08/11/16 Význam slavení vánoční svátků a rodinné rituály 02/12/2016 - 15:00 Klub Sisi Varnsdorf 439
04/11/16 Adventní setkání klubu Ústecko 29/11/2016 - 15:00 Klub Ústecko 353
04/11/16 Význam společného trávení volného času 04/12/2016 - 13:00 Klub Rebeka Podbořansko 369
04/11/16 Prevence kriminality a význam společného slavení tradičních svátků 26/11/2016 - 13:00 Klub Lounsko 338
12/10/16 Psychická hygiena aneb aby pěstoun nevyhořel 30/10/2016 - 13:00 Klub Rebeka Podbořansko 408
12/10/16 Posilování sebedůvěry u dětí 22/10/2016 - 12:00 Klub Lounsko 298
22/09/16 Výchovné problémy a jak je řešit 14/10/2016 - 13:00 Klub Sisi Varnsdorf 327
09/09/16 Od ideálu k realitě 29/09/2016 - 14:30 Klub Ústecko 318
09/09/16 Předcházení kriminalitě u dětí a mládeže 25/09/2016 - 12:00 Klub Rebeka Podbořansko 301
25/08/16 Víkendové vzdělávání ve Sloupu v Čechách 30/09/2016 - 14:00 Klub Lounsko, Klub Rebeka Podbořansko 470
24/08/16 Slevy na školní a výtvarné potřeby Informační stránky 361
24/08/16 Příprava na školu - školení se zkušeným pegagogem 10/09/2016 - 12:00 Klub Lounsko 343
26/07/16 Blíží se tábor - Doubí 2016 30/07/2016 - 08:00 Klub Lounsko, Klub Rebeka Podbořansko, Klub Sisi Varnsdorf, Klub Ústecko 463
04/07/16 Projekt Peníze se počítají 15/07/2016 - 15:00 Klub Lounsko, Klub Rebeka Podbořansko 516
30/06/16 Poděkování prodejně Tesco Informační stránky 521
16/06/16 Kdo koho vlastně vychovává aneb jak nás změnila pěstounská péče 27/06/2016 - 14:30 Klub Ústecko 436
16/06/16 Inkluze - spolupráce s institucí 26/06/2016 - 12:00 Klub Rebeka Podbořansko 483
16/06/16 Práce s dětmi při řešení životních událostí 25/06/2016 - 12:00 Klub Lounsko 507
10/06/16 Valná hromada naší obecně prospěšné společnosti Informační stránky 393
09/05/16 Setkání s psycholožkou na téma Opuštěné dítě a co dál 29/05/2016 - 12:00 Klub Rebeka Podbořansko 483
09/05/16 Přiměřená výchovná opatření 21/05/2016 - 12:00 Klub Lounsko 504
03/05/16 Exkurze do dětského domova 09/05/2016 - 14:00 Klub Ústecko 602
19/04/16 Vzdělávací setkání klubu Sisi Varnsdorf 29/04/2016 - 13:00 Klub Sisi Varnsdorf 574
19/04/16 Kurz finanční gramotnosti pro mládež 07/05/2016 - 12:00 Klub Lounsko, Klub Rebeka Podbořansko 527
08/04/16 Psychologická sebeobrana při konfliktních slovních situacích 26/04/2016 - 14:30 Klub Ústecko 524
08/04/16 Diagnostika duševních poruch v dětském věku 23/04/2016 - 12:00 Klub Lounsko 581
25/03/16 Přání k Velikonocům 2016 Informační stránky 1885
16/03/16 Jak hořet a nevyhořet 22/03/2016 - 15:30 Klub Ústecko 583
07/03/16 Přednáška na téma syndrom ADHD 19/03/2016 - 13:00 Klub Lounsko 656
07/03/16 Navštivte přednášku klubu Podbořany - Jak eliminovat zdravotní a sociální problémy u dětí v pěstounské péči 13/03/2016 - 13:00 Klub Rebeka Podbořansko 599
13/02/16 Víkendové školení v Doksech 26/05/2016 - 14:00 Klub Sisi Varnsdorf, Klub Ústecko 740
03/02/16 Pojďme se bavit o emocích 20/02/2016 - 13:00 Klub Lounsko 627
03/02/16 Letní pobyt pro pěstounské rodiny ve Sloupu v Čechách Informační stránky 700
01/02/16 Tábor DOMINO pro děti od 5-17 let Informační stránky 942
01/02/16 Osobnost pěstouna 22/02/2016 - 15:30 Klub Ústecko 591
22/11/15 Význam rituálů v rodině 05/12/2015 - 13:00 Klub Lounsko 789
21/11/15 Milulášské setkání ve Sloupu v Čechách 04/12/2015 - 14:00 Klub Sisi Varnsdorf 717
05/11/15 Náhradní rodinná péče - současné trendy 28/11/2015 - 09:00 Klub Rebeka Podbořansko 761
05/11/15 Jak eliminovat sociální a zdravotní znevýhodnění u dětí 27/11/2015 - 14:00 Klub Sisi Varnsdorf 659
05/11/15 Sociální zdravotní znevýhodnění u dětí v pěstounské péči 16/11/2015 - 15:30 Klub Ústecko 734
30/10/15 Identita dítěte i pěstounů 25/11/2015 - 15:30 Klub Lounsko 811
26/10/15 Nabídka individuálního vzdělávání pěstounů Informační stránky 758
08/10/15 Poruchy chování a učení 25/10/2015 - 13:00 Klub Rebeka Podbořansko 790
07/10/15 Zdravotní péče o děti a první pomoc 17/10/2015 - 12:00 Klub Lounsko 772
07/10/15 Kontrola pěstounů. Jak připravit sebe i děti po psychické stránce. 19/10/2015 - 14:30 Klub Ústecko 764
03/09/15 Víkendové vzdělávání ve Sloupu II Informační stránky 993
03/09/15 Setkání klubu Rebeka Podbořansko 27/09/2015 - 12:00 Klub Rebeka Podbořansko 894
03/09/15 Setkání klubu Sisi Varnsdorf 18/09/2015 - 13:00 Klub Sisi Varnsdorf 891
03/09/15 Vzdělávací setkání klubu Lounsko 26/09/2015 - 12:00 Klub Lounsko 848
02/09/15 Setkání klubu Ústecko 21/09/2015 - 14:00 Klub Ústecko 906
14/08/15 Navštivte Poradnu pro náhradní rodinnou péči v Ústí nad Labem Informační stránky 937
20/07/15 Nadační příspěvky na kroužky Informační stránky 1049
14/07/15 Asociace dítě a rodina Informační stránky 1070
16/06/15 Speciální program doprovázení pro přechodné pěstouny Informační stránky 916
16/06/15 Sejdeme se na koníčcích 10/07/2015 - 13:00 Klub Lounsko 949
05/06/15 Vítání práznin aneb školení s koníčky Klub Lounsko 886
15/05/15 Vzdělávací setkání klubu Rebeka Podbořansko 31/05/2015 - 12:00 Klub Rebeka Podbořansko 923
14/05/15 Vzdělávací setkání klubu Ústecko 26/04/2015 - 14:30 Klub Ústecko 863
14/05/15 Pozvánka na vzdělávací setkání klubu Lounsko 23/05/2015 - 12:00 Klub Lounsko 813
14/05/15 Víkendové vzdělávání pěstounů ve Sloupu v Čechách 05/06/2015 - 10:00 Klub Ústecko 1234
08/04/15 Beseda s psychiatričkou 25/04/2015 - 12:00 Klub Lounsko 952
02/04/15 Pozvánka na vzdělávací setkání klubu Ústecko 22/04/2015 - 14:30 Klub Ústecko 918
02/04/15 Dubnové setkání klubu Sisi Varnsdorf 10/04/2015 - 13:00 Klub Sisi Varnsdorf 870
19/03/15 Velikonoční setkání klubu Lounsko 04/04/2015 - 11:30 Klub Lounsko 1394
19/03/15 Březnové setkání klubu Ústecko 30/03/2015 - 14:30 Klub Ústecko 1035
16/02/15 Vzdělávací setkání klubu SisSi Varndorf 13/03/2015 - 14:00 Klub Sisi Varnsdorf 1310
12/02/15 Únorové setkání klubu Rebeka 22/02/2015 - 13:00 Klub Rebeka Podbořansko 921
10/02/15 Setkání klubu Lounsko 21/02/2015 - 12:30 Klub Lounsko 1072
10/02/15 Únorové setkání klubu Ústecko 23/02/2015 - 15:30 Klub Ústecko 1116
20/01/15 Lednové setkání klubu Podbořansko 25/01/2015 - 13:00 Klub Rebeka Podbořansko 1185
19/01/15 Nabídka výchovně rekreačního pobytu (letního tábore) pro děti v pěstounské péči ve Sloupu v Čechách 01/08/2015 - 08:00 Klub Lounsko, Klub Rebeka Podbořansko, Klub Sisi Varnsdorf, Klub Ústecko 2603
15/01/15 Setkání klubu Ústecko 26/01/2015 - 15:30 Klub Ústecko 846
21/12/14 PF 2015 Informační stránky 502

Stránky