Hlídání dětí z náhradních rodin

Rubriky:

Vážení náhradní rodiče,

oznamujeme Vám, že od 1.6. 2013 zaměstnáváme paní Ludmilu Petruk na hlídání dětí, která bude službu zajišťovat ve své domácnosti a zároveň v klubu Radoníček na adrese Radonice nad Ohří 119, Peruc. Službu mohou využívat jak pěstouni, tak i osvojitelé.

Služba je pro členy sdružení a pro pěstounské rodiny, se kterými máme dohodu, bezplatná a můžeme ji poskytovat díky dotaci od Úřadu práce. Uvítáme však, když občas přispějete našemu sdružení dobrovolně darem na účet 200006474/0300 neboť službu musíme doplácet z vlastních zdrojů. Ostatní pěstounské rodiny mohou hlídání využívat po dohodě za symbolický rezervační poplatek 50 Kč/termín.

Paní Petruk je velice ochotná a flexibilní a je ochotna pohlídat v době a rozsahu dle dohody s vámi. Prosíme, abyste se domlouvali přímo s ní na telefonních číslech: 608627195 nebo 608912191.

Kontakt přímo na pani, která hlídá: 608912836, 731041344, osobně: Ludmila Petruk (p. Šimůnek) Radonice nad Ohří 119, okr. Louny.

Pokud se nedovoláte, můžete zavolat a nebo napsat nám a my vše domluvíme.

Co se týče odpovědnosti. Hlídání je poskytováno zdarma v rámci svépomocné skupiny mezi náhradními rodinami. Tedy z formálního hlediska na vlastní nebezpečí. Nicméně pár hlídacích dnů a víkendů jsme již odzkoušeli a nic zvláštního se nestalo. Službu vřele doporučujeme.

P.S.: Služba hlídání neobsahuje zajištění stravy pro děti. Tu si prosím předem připravte spolu s léky, apod.

Vzdělávání pěstounů na podzim

Vážení náhradní rodičové,

dovolujeme si Vás předběžně informovat o termínech vzdělávacích setkání v období září až prosinec 2013.

14.9.2013 Peruc 14.00 - 18.00
přednášející: PhDr. Jindřiška Krpálková
téma: Rozdělení povinností v domácnosti - využití koučingu

24.9.2013 Veltěže 17.00 - 19.00
přednášející: PhDr. Jindřiška Krpálková
Rozdělení povinností v domácnosti - využití koučingu

Další termíny předběžně:

12.10.2013 Peruc 14.00 - 18.00
22.10.2013 Veltěže 17.00 - 19.00
9.11.2013 Peruc 14.00 - 18.00
19.11.2013 Veltěže 17.00 - 19.00
7.12.2013 Peruc 14.00 - 18.00
17.12.2013 Veltěže 17.00 - 19.00

Témata vzdělávacích setkání:
Rozdělení povinností v domácnosti - využití koučingu
Empatická komunikace
Předcházení konfliktům v rodině
Otázky dětské sexuality - promiskuita dospívajících
Způsoby přípravy na bezproblémový přechod dítěte z pěstounské rodiny
"Co s dítětem, které pláče, až dostane amok"

Lektory a témata vzdělávání pro termíny říjen - prosinec upřesníme do konce prázdnin.

Lektorka: Mgr. Jindřiška Krpálková – teoložka, krizová pracovnice, supervizorka, profesionální kouč - má velké zkušenosti s řízením lidí v NNO, systematicky se věnuje křesťansky orientované sociální práci se zaměřením na rodinné vztahy a komunikaci, je uznávanou odbornicí v problematice domácího násilí.

Vzdělávání na téma péče o sebe

Rubriky:

V sobotu 8. června jsme se tradičně sešli ke zdělávání. Tentokrát nás čekalo opakování tématu "Jak předcházet konfliktům v rodině" v podání Mgr. Jindřišky Krpálkové a téma nové "Péče o sebe sama" v podání PhDr. Jarmily Rollové.

Upoutávku naleznete zde:

Záznam části - cvičení na uklidnění, si můžete po zadání hesla, které vám na požádání sdělíme, přehrát ZDE.

Datum: 
2013-06-08 12:00:00

Červnová muzikoterapie pro děti z pěstounské péče

Rubriky:

V sobotu 8. června jsme se opět sešli na Peruci, abychom se vzdělávali, zatímco naše malé ratolesti využívaly k odbourání stresu a deprivací oblíbený terapeutický prostředek zpěv a hudbu - muzikoterapii, díky níž strávili krásné odpoledne zakončené vystoupením pro náhradní rodiče a táborákem.

Fotografie naleznete ZDE.

Ukázka muzikoterapie:

Další videa naleznete ZDE.

Hippoterapie pro děti z náhradní rodinné péče

Od poloviny června 2013 do konce srpna je možné se objednávat na hippoterapii k pí. Mgr. Bielikové - jezdecký klub Excalibur Veltěže (u Loun), zájemci prosím hlaste se, viz. kontakty


hippoterapie

Hippoterapie je motou, která využívá kontaktu dítěte s koněm. Realizujeme hippoterapii pedagogickou (terapeutka má kromě jezdecké licence a osvědčení hippoterapeuta i pedagogickou kvalifikaci), které pomahá jednak dětem zmírňovat stres následkem deprivací, ale také zlepšuje jejich psychiku a vztahy v rodině. Právě ve specifické situaci dětí v pěstounské péči je terapeutický účinnek pozivní nejen pro děti samotné, ale pro celou náhradní rodiny, která díky poradenství terapeuta může své svěřené dítě lépe poznat, naučit se ho chápat a tím zkvalitnit výkon pěstounské péče.

Koncert na podporu náhradních rodin

Zveme všechny členy a příznivce na koncert skupiny historických nástrojů ZANYKA, který se bude konat v neděli 9. června po zkrácené bohoslužbě od 15.30 hodin v kapli M.J. Husa na Peruci. Vstupné dobrovolné půjde na podporu pěstounských a adoptivních rodin.

zanyka
Datum: 
2013-06-09 13:30:00

Vzdělávací seminář pro pěstouny, osvojitele a zájemce o náhradní rodinnou péči v Žatci

Občanské sdružení Náhradní rodiny Ústeckého kraje, o. s. ve spolupráci s Občanskou poradnou Handicap Žatec o. s. pořádá pro zájemce ze Žatce a okolí vzdělávací seminář na téma „Přednosti a rizika náhradní rodinné péče“, který má za cíl seznámit účastníky semináře o změnách, které přinesla novela zákona o sociálně právní ochraně dětí. Seminář se bude konat ve čtvrtek 6. června od 10 do 12 hodin v prostorách Občanské poradny Handicap Žatec, nám. Svobody 150, 438 01 Žatec, vchod z ulice Jiráskova. Seminář je zdarma.


saatz

Občanské sdružení Náhradní rodiny Ústeckého kraje se zaměřuje především na setkávání a výměnu zkušeností mezi náhradními rodiči. Pěstouni nebo osvojitelé tak mají možnost společně trávit volný čas a vzájemně si radit jak zvládnout složité situace při výchově dětí. Bližší informace lze získat na webu www.monteko.cz/nruk.

Pěstounům, kteří se semináře účastní bude vydáno osvědčení o absolvování, které je uznatelné dle §47a), odstavec 2), písmeno f) zákona č. 359/1999 Sb. v rámci povinného vzdělávání pěstounů.

Případní zájemci o seminář se mohou přihlásit buď telefonicky na čísle 608 91 21 91 nebo emailem monteko@wo.cz.

Datum: 
2013-06-06 08:00:00 - 2013-06-06 10:00:00

Muzikoterapie pomáhá dětem

Rubriky:

Již tradičně jsme uspořádali na Peruci pedagogickou muzikoterapii pro děti z náhradní rodinné péče. Tentokrát děti překvapily rodiče nádherným vystoupením. Video si můžete prohlédnou níže.

Další videa naleznete na YOUTUBE.

Během muzikoterapie pro děti absolvovali pěstouni vzdělávání pod vedením lektorky Mgr. Jindřišky Krpálkové z vyšší odborné školy sociální práce Evangelická akademie Praha. Fotky z akce si můžete prohlédnout níže. Videoukázku přednášky naleznete ZDE.

Pozvánka na květnovou a červnovou muzikoterapii

Rubriky:

Dovolujeme si vás pozvat na muzikoterapii pro děti, která se bude konat v sobotu 11. května a 8. června od 14-18 hodin. Pro rodiče bude zajištěn vzdělávací program.

Kapacita muzikoterapie je omezena 20 dětí. Zájemce prosíme, aby se hlásili předem.

[img_assist|nid=63|title=|desc=|link=none|align=center|width=333|height=250]

Na závěr muzikoterapie opět čeká účastníky táborák a přátelská diskuze.
[img_assist|nid=65|title=|desc=|link=none|align=center|width=333|height=250]

Společná fotografie z minulé muzikoterapie
[img_assist|nid=62|title=|desc=|link=none|align=center|width=333|height=250]

Více fotografií naleznete zde.

Datum: 
2013-05-11 12:00:00 - 2013-05-11 16:00:00

Další víkendová vzdělávací setkání na Peruci

Rubriky:

Termín 11.5. 2013 a 8.6. 2013 od 14-18 hod. Peruc, ul. V Edenu 258, nabízíme tyto témata:
Pozn. děti mohou mít zajištěný program v rámci muzikoterapie.

[img_assist|nid=29|title=|desc=|link=none|align=center|width=350|height=263]

Očekávání a komplikované vztahy v rodině I. a II.
Lektorka: Mgr. Jindřiška KRPÁLKOVÁ

Cíl: objevit oblasti, kde se míjí očekávání s realitou a hledat inspiraci k předcházení míjení očekávání při prožívání/řešení komplikovaných vztahů v rodině

Popis:
Interaktivní dílna s krátkým teoretickým úvodem, kdy účastníci sdílí své zkušenosti, identifikují své potřeby a hledají návrhy a možnosti praktických řešení, jak předcházet míjení očekávání při prožívání komplikovaných vztahů v rodině. Dílna bude pokračovat 8.6.2013 praktickou částí.

Mgr. Jindřiška KRPÁLKOVÁ (1953) – teoložka, další specializace a zkušenosti:
sociální práce a psychosociální služby, supervize, pastorační práce, koučink, lektorská činnost, aktivní účast na mnoha národních i mezinárodních konferencích, dlouholetá spolupráce s EA – VOŠ SP.
Členství v Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů
Předsedkyně Výboru pro domácí násilí při Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů
zakladatelka a předsedkyně organizace Pro Dialog, o.s. (​www.prodialogforum.cz )

Pěstouni a pěstování péče o sebe
Lektorka: PhDr. Jarmila ROLLOVÁ

Cíl: Získat inspiraci ke způsobům péče o sebe sama, sdílet zkušenosti a připomenout si význam péče o sebe, vyzkoušet si techniky -  jak předcházet ztrátě energie a vyčerpání.

Popis: Interaktivní dílna s krátkým teoretickým úvodem k významu péče o sebe, sdílení zkušeností účastníků, sebezkušenostní techniky

Termín: 8.6. 2013 od 16.00 do 17.30

Informace o lektorce: PhDr.Jarmila Rollová (1958) - speciální pedagožka, další specializace a zkušenosti:
sociální práce, supervize, vzdělávání dospělých - dlouholetá pedagogická praxe a lektorská činnost, aktivní účast na mnoha národních i mezinárodních konferencích, místopředsedkyně Asociace vzdělavatelů v sociální práci.
Zástupkyně ředitelky EA – VOŠ SP.

V termínu 8.6. k nám rovněž zavítá naše psycholožka Mgr. Zuzana Nováková, která nabízí tato témata:

1.Psychické problémy u dětí a jejich zvládání

2.Poruchy chování a výchovný přístup k dětem

3.Důsledky špatného zacházení s dětmi , domácího násilí na psychiku a vývoj
dítěte - výchovné působení

Velmi uvítáme, pokud nám dáte vědět, které téma vám nejlépe vyhovuje.
Těšíme se brzy na viděnou.Očekávání a komplikované vztahy v rodině I. a II.

Datum: 
2013-06-08 12:00:00 - 2013-06-08 16:00:00
PřílohaVelikost
Microsoft Office document icon Evangelicka_akademie.doc23.5 KB

Stránky

Přihlásit se k odběru Pěstounská péče a adopce RSS