Nabídka individuálního vzdělávání pěstounů

titul
Nabízíme tímto individuální vzdělávání z oblasti výchovy a péče o dítě v rámci zákona č.359/1999 Sb. dle novely zákona §47a), odstavec 2), písmeno f) pro pěstouny, kteří mají zájem o níže uvedená témata a přejí si splnit povinných 24 hodin výše uvedeného vzdělávání ročně.

Jednotlivé lekce bude individálně poskytovány v naší Poradně pro náhradní rodinnou péči, Masarykova 750/316 (3.p. - Rondel), 400 10 Ústí nad Labem Bukov, Tel.: 910 050 786, Mobil - sms: 778 168 272, nahradni.rodiny.uk.3@gmail.com.

Lektor individální výuky je Mgr. Ilona Drašarová, speciální pedagog – sociální pracovnice. Dosažené vzdělání: Universita J.E. Purkyně, Pedagogická fakulta, studijní obor: Vychovatelství pro speciální zařízení, SZZ: pedagogika, pedagogika volného času, psychologie, speciální pedagogika. Kurzy: Dyspraxie – porucha pohybové koordinace a dysgrafie u dětí předškolního věku. Praxe Demosthenes centrum komplexní péče.

Nabízená témata:
1) Nejednotná výchova; jakých chyb se dopouštějí rodiče při výchově problémových dětí
2) Šikana ve škole; jak se zachovat, když je ubližováno mému dítěti
3) Stravovací návyky dětí s ADHD; jakým způsobem lze díky stravovacím návykům eliminovat
projevy hyperaktivity
4) Denní režim u dětí s poruchami chování; využívání opakujících se sebeobslužných rituálů
5) Učíme se s dyslektikem; souhrn praktických rad při práci s dyslektickým dítětem6)
sourozenecká rivalita; nejčastější chyby rodičů při výchově sourozenců

Cena pro zájemce, kteří nejsou klienty NRUK ops, za 1 lektor hodinu činí 700 Kč/hod/osobu (60 min.) Dvouhodinový kurz vyjde celkem na 1400 Kč za osobu. Hlídání dětí můžeme zajistit ve vedlejší budově (vzdálenost 5 min. Chůze) v Domečku u Rondelu, Na Valech 815/1a, Ústí nad Labem za poplatek 35 Kč/2h/dítě.

Přihlašovat se můžete osobně, telefonicky nebo emailem.
Kapacita individuálního vzdělávání je omezená.

PřílohaVelikost
PDF icon 265_nabidka_individualniho_vzdelavani.pdf174.81 KB

Poruchy chování a učení

titul
Setkání klubu Rebeka Podbořansko se uskuteční v neděli 25. října od 14-16 hodin a to opět v Mateřském centru Jonáš, Masarykovo náměstí 922, Podbořany (viz. logo na domě). Tentokrát bude setkání převážně diskuzní. Téma: Poruchy chování a učení. Lektoruje Mgr. Stanislava Šebek. Hlídání dětí zajištěno.

Mgr. Stanislava Šebek působí jako speciální pedagog ve výchovném ústavu Buškovice.

Datum: 
2015-10-25 13:00:00 - 2015-10-25 15:00:00
PřílohaVelikost
PDF icon pozvanka_podborany_2015_10_25.pdf183.17 KB

Zdravotní péče o děti a první pomoc

Rubriky:

Vážení náhradní rodičové, v sobotu 17. října 2015 od 14.00-18.00 hodin (budova OÚ VELTĚŽE, ul. Perucká 93) vás zveme i s dětmi na vzdělávací setkání klubu náhradních rodin.

Tentokrát nás čeká téma: Zdravotní péče o děti a první pomoc. Lektor Bc.Perta Janoušová, zdravotník. Možnost diskuze u kávy a čaje. Sociálně-terapeutický program pro děti zajištěn.

Datum: 
2015-10-17 12:00:00 - 2015-10-17 16:00:00
PřílohaVelikost
PDF icon pozvanka_louny_2015_10_17.pdf148.9 KB

Kontrola pěstounů. Jak připravit sebe i děti po psychické stránce.

Rubriky:

Vážení náhradní rodičové,

rádi bychom vás pozvali na setkání Klubu Ústecko, které se bude konat v pondělí 19. říjen od 16-18.30 hodin POZOR na novém místě: Poradna pro náhradní rodinnou péči, Masarykova 750/316, Ústí n/L (RONDEL). Sejdeme se před vchodem.

Děti budou mít zajištěn program zde (5min od poradny:
domecek_u_rondelu
Místo: Domeček u Rondelu
Na Valech 815/1a
400 01 Ústí nad Labem - Bukov
http://www.domecekurondelu.cz/

Hlídání malých dětí v super herně zajištěno, pro větší připravíme program.

Téma: vzdělávání: Kontrola pěstounů. Jak připravit sebe i děti po psychické stránce.
Lektor: PhDr. Jana Doubravová

Klienti NRUK ops mají vzdělávání i hlídání dětí včetně vstupu do herny zdarma. Ostatní platí kurzovné 700 Kč. Uvítáme, pokud přinesete s sebou na klub něco dobrého k ochutnání. Káva a čaj zajištěno. Těšíme se na vás.

Datum: 
2015-10-19 14:30:00 - 2015-10-19 16:30:00
PřílohaVelikost
PDF icon pozvanka_usti_2015_10_19.pdf161.89 KB

Víkendové vzdělávání ve Sloupu II

Znovu pořádáme víkendový vzdělávací pobyt ve Sloupu v Čechách, který se bude konat v termínu od pátku 9. října do neděle 11. října 2015 v penzionu „U Pánů z Dubé“, viz. http://www.upanuzdube.cz

Rozsah školení: 12 hodin
sloup
Benešova 54, 471 52 Sloup v Čechách

Lektoři:
Ing. Ivo Kraus, DiS. - ředitel NRUK ops, koordinátor aktivit, služeb a vzdělávání pro pěstounské rodiny

Mgr. Miroslav Jan Šramota - vystudoval Vysockou školu zdravotnictví a sociální práce svaté Alžběty v Bratislavě, působil mimo jiné v komisi prevence kriminality a sociálně zdravotní komisi Města Žatce a jako dobrovolník v domově pro opuštěné děti v Mukačevě, Ukrajina – léto 2008, org. ADRA.

Mgr. Vlastimil Náhoda, DiS. - bývalý sociálně pastorační pracovník Církve československé husitské a pěstoun
Téma: Vztahy v rodině

Předběžný program:
1. den
16h+ příjezd
18h večeře
19-21h Mgr. Vlastimil Náhoda - vztahy v rodině (2h)

2. den
8h snídaně
9-13h Miroslav Jan Šramota - syndorm CAN a péče v NRP, 18+ a co dál, co následuje po dovršení zletilosti dítěte (4h)
14-18h Ing. Ivo Kraus - IPODy, rodinné a případové konference, na co má pěstoun nárok a jaké má povinnosti (4h)

3. den
8h snídaně
9-11h Mgr. Vlastmil Náhoda, DiS. - pěstounský trenažer (zážitkový vzdělávací program) (2h)
12h oběd
13+ ukončení

Změny v programu jsou vyhrazeny.
Hlídání přihlášených dětí zajištěno.

Cena za stravování (plná penze):
150 Kč/den – dospělý
100 Kč/den – děti

Klienti NRUK ops mají vše ostatní zdarma, klienti jiných organizací hradí:

Ceny za ubytování:

200 Kč/osoba bez ohledu zda jde o dospělého nebo o dítě

Cena za školení:
1200 Kč/pěstoun

Cena za hlídání dítěte 2-17 let:
800 Kč/dítě

Zájem prosím pište na nahradni.rodiny.uk.2@gmail.com nebo volejte.

Setkání klubu Rebeka Podbořansko

titul
Setkání klubu Rebeka Podbořansko se uskuteční v neděli 27. září od 14-16 hodin a to opět v Mateřském centru Jonáš, Masarykovo náměstí 922, Podbořany (viz. logo na domě). Tentokrát bude setkání převážně diskuzní. Téma: Odměňování a trestání dětí. Lektoruje Mgr. Jan Miroslav Šramota. Hlídání dětí zajištěno.

Bc. Miroslav Jan Šramota vystudoval Vysockou školu zdravotnictví a sociální práce svaté Alžběty v Bratislavě, působil mimo jiné v komisi prevence kriminality a sociálně zdravotní komisi Města Žatce a jako dobrovolník v domově pro opuštěné děti v Mukačevě, Ukrajina – léto 2008, org. ADRA.

Datum: 
2015-09-27 12:00:00 - 2015-09-27 14:00:00
PřílohaVelikost
PDF icon pozvanka_podborany_2015_09_27.pdf177.84 KB

Setkání klubu Sisi Varnsdorf

Zveme vás tímto vzdělávací setkání Klubu náhradních rodin SiSi Varnsdorf, které se opět na adrese: Dům dětí a mládeže, Otáhalova 1260, 407 47 Varnsdorf a to v pátek 18. září 2015 od 15 - 17 hodin. Po skončení přednášky možnost posezení u kávy a čaje do 17.30 hod.

Přednášku tentokrát povede ředitel NRUK ops Ing. Ivo Kraus, DiS..

Téma setkání je: Právní a ekonomické aspekty pěstounské péče
- právní termíny (vykonavatelnost, právní moc, lhůty)
- pobyt dětí ve Středisku výchovné péče, psychiatrické nemocnici, léčebně, ústavním zařízení, apod.
- přijetí dalšího dítěte (sloučení sourozenců, po zprostředkování krajem, apod.)
- vrácení dítěte do biorodiny

Klienti NRUK mají školení zdarma. Ostatní platí 700 Kč.

Hlídání dětí zajištěno.
Těšíme se na Vaši účast.

Datum: 
2015-09-18 13:00:00 - 2015-09-18 15:00:00
PřílohaVelikost
PDF icon pozvanka_varndorf_2015_09_18.pdf108.92 KB

Vzdělávací setkání klubu Lounsko

Rubriky:

psycholozka_novakova
Vážení náhradní rodičové, v sobotu 26. září 2015 od 14.00-18.00 hodin (budova OÚ VELTĚŽE, ul. Perucká 93) vás zveme i s dětmi na vzdělávací setkání klubu náhradních rodin.

Tentokrát nás čeká téma: Neklidné a nesoustředěné dítě v pěstounské péči. Lektor PhDr. Zdeňka Venclíčková Baranniková. Možnost diskuze u kávy a čaje. Sociálně-terapeutický program pro děti zajištěn.

Datum: 
2015-09-26 12:00:00 - 2015-09-26 16:00:00
PřílohaVelikost
PDF icon pozvanka_louny_2015_09_26.pdf153.52 KB

Setkání klubu Ústecko

Rubriky:

Vážení náhradní rodičové,

rádi bychom vás pozvali na setkání Klubu Ústecko, které se bude konat v pondělí 21. září od 16-18.30 hodin POZOR opět na novém místě:
domecek_u_rondelu
Místo: Domeček u Rondelu
Na Valech 815/1a
400 01 Ústí nad Labem - Bukov
http://www.domecekurondelu.cz/

Hlídání malých dětí v super herně zajištěno, pro větší připravíme program.

Téma: vzdělávání: Nebát se a žít, i se svěřenými dětmi
Lektor: PhDr. Jana Doubravová

Klienti NRUK ops mají vzdělávání i hlídání dětí včetně vstupu do herny zdarma. Ostatní plati kurzovné
700 Kč. Uvítáme, pokud přinesete s sebou na klub něco dobrého k ochutnání. Káva a čaj zajištěno.
Těšíme se na vás.

Datum: 
2015-09-21 14:00:00 - 2015-09-21 16:00:00
PřílohaVelikost
PDF icon pozvanka_usti_2015_09_21.pdf161 KB

Navštivte Poradnu pro náhradní rodinnou péči v Ústí nad Labem

Dovolujeme si Vás informovat, že jsme otevřeli novou poradnu v Ústí nad Labem. Kontakty na poradnu naleznete ZDE.

Poradna se podílí také na náborové kampani na nové náhradní rodiče (osvojitele a pěstouny) www.chcemebytpestouny.cz.

Stránky

Přihlásit se k odběru Pěstounská péče a adopce RSS