Co plánujeme do roku 2017

Vážení náhradní rodičové,

v roce 2017 plánuje pokračovat v dosavadní činnosti a nabídce služeb s tím, že se pokusíme ještě více vycházet vstříc vašim individuálním potřebám. To se týká především táborů. Už je nás přeci jen mnoho a tak se nejspíše nepodaří, aby většina našich dětí jela společně na jeden tábor jako tomu bylo v prvních letech doprovázení. Proto budeme tentokrát nabízet více variant možností řešení vašeho respitu, ale uvítáme též vaší vlastní iniciativu při hledání toho, co by vám i vašim dětem více vyhovovalo.

Zároveň vás informujeme, že letos došlo k navýšení příspěvku na respitní péči připližně o 20%. Je tomu tak proto, že již není možné hradit dětem na táborech stravné. Pokud si tedy budete ochotni jídlo pro děti uhradit, budete mít možnost na samotný pobyt získat větší částku než v minulých letech. Pokud nepůjde strava vyčlenit z faktury za tábor, příspěvek se krátí na 80% celkové ceny. Takto pokrácený příspěvek by měl být zhruba stejný jako dosud.

Co se týče vzdělávání plánuje pokračovat v dosavadním klubovém formátu, tzn. krátkodobá školení 2-4 hodiny. Pro případ nemoci nebo jiného závažného důvodu doplňujeme knihovničku odborné literatury z oblasti náhradní rodinné péče. Samostudiem je možné si doplnit max. 8 hodin z celkových 24 ročně. Dále plánujeme organizaci víkendových vzdělávání ve Sloupu v Čechách nebo na jiném místě, která se uskuteční dle vašeho zájmu.

Nadále poskytujeme asistenci při kontaktu dětí s osobami blízkými a poradenství v našich poradnách v Lounech a Ústí nad Labem. V Letošním roce bychom rádi otevřeli další kontaktní místo v Podbořanech a možná i ve Varnsdorfu, kde bychom se nacházeli alespoň nějaké dny v měsíci. Cílem je přiblížit služby blíže k vám. Snad se nám to podaří.

V současné době máme stále volné kapacity a vítáme nové klienty. Pokud by měl někdo z řad nových nebo stávajících pěstounů zájem, nabízíme neformální informační schůzku. Stačí zavolat na telefonní číslo 910259997 nebo napsat email na nruk@nruk.cz.

Těšíme se na další spolupráci.