Seznam článků

Datum vytvoření Nadpis Datum a čas akce Rubrika Přečteno
29/01/18 Víkendovka ve Sloupu - květen 2018 18/05/2018 - 16:00 Informační stránky 239
29/01/18 Nabídka tábora v Lubenci 2018 08/07/2018 - 12:00 Informační stránky 254
19/01/18 Masopust v Podbořanech - rej masek 13/02/2018 - 15:30 Klub Rebeka Podbořansko 303
22/12/17 Přejeme vám veselé svátky vánoční a šťastný nový rok 2018 319
24/11/17 Vánoční posezení klubu rebeka Podbořansko 17/12/2017 - 15:00 Klub Rebeka Podbořansko 418
23/11/17 Význam rodinných zvyků, oslav a rituálů pro děti v pěstounské péči 09/12/2017 - 15:00 Klub Lounsko 390
23/11/17 Význam rodinných zvyků, oslav a rituálů pro děti v pěstounské péči 01/12/2017 - 15:00 Klub Sisi Varnsdorf 362
23/11/17 Význam rodinných zvyků, oslav a rituálů pro děti v pěstounské péči 04/12/2017 - 16:00 Klub Ústecko 425
21/11/17 Poruchy učení u dětí, poruchy řeči a čtení 26/11/2017 - 14:00 Klub Rebeka Podbořansko 408
21/11/17 Význam rodinných rituálů při výchově dětí v pěstounské péči 23/11/2017 - 10:00 Klub Žatecko 380
08/11/17 Aktuální výzvy v pěstounství 11/11/2017 - 14:00 Klub Lounsko 359
08/11/17 Zdravý životní styl, správná životospráva u dětí 10/11/2017 - 15:00 Klub Žatecko 358
11/10/17 Den otevřených dveří v poradně pro NRP Ústí nad Labem 17/10/2017 - 10:00 Klub Ústecko 397
06/10/17 Víkendové vzdělávání ve Sloupu v Čechách III 03/11/2017 - 16:00 Klub Lounsko, Klub Rebeka Podbořansko, Klub Sisi Varnsdorf, Klub Ústecko, Klub Žatecko 467
03/10/17 Školní úspěšnost,příprava na školu 20/10/2017 - 15:00 Klub Sisi Varnsdorf 400
03/10/17 Využití přírodní mediciny v domácím léčení dětí v pěstounské péči 31/10/2017 - 16:00 Klub Ústecko 392
03/10/17 Hranice a kompetence pěstounů při výchově dětí v pěstounské péči 15/10/2017 - 14:00 Klub Rebeka Podbořansko 389
27/09/17 Jak vznikají podoby problémového chování dětí v pěstounské péči 21/10/2017 - 14:00 Klub Lounsko 403
27/09/17 Pěstounská péče očima svěřených dětí 25/10/2017 - 10:00 Klub Žatecko 408
27/09/17 Poruchy učení u dětí a jejich náprava 13/10/2017 - 15:00 Klub Žatecko 397
15/09/17 Komunikační úsilí v pěstounské rodině 24/09/2017 - 14:00 Klub Rebeka Podbořansko 421
06/09/17 Náhradní rodinná péče – příbuzenská péče a vztahy v rodině 19/09/2017 - 10:00 Klub Žatecko 417
01/09/17 Vstup dítěte do školky, školy nebo do vyššího ročníku 08/09/2017 - 15:00 Klub Žatecko 423
01/09/17 Slavnostní otevření Poradny pro náhradní rodinnou péči v Žatci 07/09/2017 - 10:00 Klub Žatecko 419
15/08/17 Pozvánka na Pedopsychiatrický den do Loun 19/09/2017 - 08:30 Klub Lounsko 513
09/06/17 ADHD, ADD, LMR v teorii a praxi u dětí 25/06/2017 - 14:00 Klub Rebeka Podbořansko 726
09/06/17 Jak vychovávat děti s poruchami chování, agresivní projevy u dětí 24/06/2017 - 14:00 Klub Lounsko 657
01/06/17 Víkendové vzdělávání ve Sloupu v Čechách II 23/06/2017 - 16:00 Klub Sisi Varnsdorf, Klub Ústecko 643
27/05/17 Jak motivovat děti k učení a jak se s nimi učit 16/06/2017 - 15:00 Klub Sisi Varnsdorf 856
19/05/17 Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte, syndrom zavrženého rodiče 28/05/2017 - 14:00 Klub Rebeka Podbořansko 659
12/05/17 Umění komunikace a řešení vztahových konfliktů v rodině 16/05/2017 - 16:00 Klub Ústecko 634
31/03/17 Umění zvládat stres ve výchově dětí 30/04/2017 - 14:00 Klub Rebeka Podbořansko 734
31/03/17 Včasná detekce psychiatrických poruch u dětí a jejich řešení 22/04/2017 - 14:00 Klub Lounsko 746
31/03/17 Jak správně porozumět řeči těla u dětí 25/04/2017 - 16:00 Klub Ústecko 703
24/03/17 Víkendové vzdělávání ve Sloupu v Čechách 19/05/2017 - 17:00 Klub Lounsko, Klub Rebeka Podbořansko, Klub Sisi Varnsdorf, Klub Ústecko 756
13/03/17 Duševní hygiena pěstounů aneb jak zvládat zátěž a stres 28/04/2017 - 15:00 Klub Sisi Varnsdorf 631
08/03/17 Otevřená komunikace v rodině - trénink asertivity 21/03/2017 - 16:00 Klub Ústecko 816
08/03/17 Neverbální komunikace v rodině 25/03/2017 - 14:00 Klub Lounsko 602
08/03/17 Umění komunikace a řešení vztahových konfliktů v rodině 26/03/2017 - 14:00 Klub Rebeka Podbořansko 589
23/02/17 Základem je umět komunikovat 10/02/2017 - 15:00 Klub Sisi Varnsdorf 637
15/02/17 Nabídka tábora pro děti v Lubenci 09/07/2017 - 16:30 Informační stránky 610
08/02/17 Odměna a trest ve výchově dětí 26/02/2017 - 14:00 Klub Rebeka Podbořansko 661
31/01/17 Den s psycholožkou 08/02/2017 - 13:30 Klub Lounsko, Klub Rebeka Podbořansko 701
31/01/17 Jak chránit děti děti v pěstounské péči před kyberšikanou a dalšími úskalími elektronické komunikace 18/02/2017 - 14:00 Klub Lounsko 694
30/01/17 Psychosomatické potíže u dětí v pěstounské péči 21/02/2017 - 16:00 Klub Ústecko 710
23/01/17 Co plánujeme do roku 2017 Informační stránky 771
16/12/16 Přání k Vánocům a PF 2017 Informační stránky 1162
08/11/16 Význam slavení vánoční svátků a rodinné rituály 02/12/2016 - 15:00 Klub Sisi Varnsdorf 745
04/11/16 Adventní setkání klubu Ústecko 29/11/2016 - 15:00 Klub Ústecko 640
04/11/16 Význam společného trávení volného času 04/12/2016 - 13:00 Klub Rebeka Podbořansko 627
04/11/16 Prevence kriminality a význam společného slavení tradičních svátků 26/11/2016 - 13:00 Klub Lounsko 630
12/10/16 Psychická hygiena aneb aby pěstoun nevyhořel 30/10/2016 - 13:00 Klub Rebeka Podbořansko 646
12/10/16 Posilování sebedůvěry u dětí 22/10/2016 - 12:00 Klub Lounsko 553
22/09/16 Výchovné problémy a jak je řešit 14/10/2016 - 13:00 Klub Sisi Varnsdorf 591
09/09/16 Od ideálu k realitě 29/09/2016 - 14:30 Klub Ústecko 560
09/09/16 Předcházení kriminalitě u dětí a mládeže 25/09/2016 - 12:00 Klub Rebeka Podbořansko 535
25/08/16 Víkendové vzdělávání ve Sloupu v Čechách 30/09/2016 - 14:00 Klub Lounsko, Klub Rebeka Podbořansko 757
24/08/16 Slevy na školní a výtvarné potřeby Informační stránky 613
24/08/16 Příprava na školu - školení se zkušeným pegagogem 10/09/2016 - 12:00 Klub Lounsko 588
26/07/16 Blíží se tábor - Doubí 2016 30/07/2016 - 08:00 Klub Lounsko, Klub Rebeka Podbořansko, Klub Sisi Varnsdorf, Klub Ústecko 736
04/07/16 Projekt Peníze se počítají 15/07/2016 - 15:00 Klub Lounsko, Klub Rebeka Podbořansko 794
30/06/16 Poděkování prodejně Tesco Informační stránky 812
16/06/16 Kdo koho vlastně vychovává aneb jak nás změnila pěstounská péče 27/06/2016 - 14:30 Klub Ústecko 670
16/06/16 Inkluze - spolupráce s institucí 26/06/2016 - 12:00 Klub Rebeka Podbořansko 724
16/06/16 Práce s dětmi při řešení životních událostí 25/06/2016 - 12:00 Klub Lounsko 744
10/06/16 Valná hromada naší obecně prospěšné společnosti Informační stránky 653
09/05/16 Setkání s psycholožkou na téma Opuštěné dítě a co dál 29/05/2016 - 12:00 Klub Rebeka Podbořansko 709
09/05/16 Přiměřená výchovná opatření 21/05/2016 - 12:00 Klub Lounsko 745
03/05/16 Exkurze do dětského domova 09/05/2016 - 14:00 Klub Ústecko 859
19/04/16 Vzdělávací setkání klubu Sisi Varnsdorf 29/04/2016 - 13:00 Klub Sisi Varnsdorf 809
19/04/16 Kurz finanční gramotnosti pro mládež 07/05/2016 - 12:00 Klub Lounsko, Klub Rebeka Podbořansko 756
08/04/16 Psychologická sebeobrana při konfliktních slovních situacích 26/04/2016 - 14:30 Klub Ústecko 739
08/04/16 Diagnostika duševních poruch v dětském věku 23/04/2016 - 12:00 Klub Lounsko 810
25/03/16 Přání k Velikonocům 2016 Informační stránky 2150
16/03/16 Jak hořet a nevyhořet 22/03/2016 - 15:30 Klub Ústecko 827
07/03/16 Přednáška na téma syndrom ADHD 19/03/2016 - 13:00 Klub Lounsko 896
07/03/16 Navštivte přednášku klubu Podbořany - Jak eliminovat zdravotní a sociální problémy u dětí v pěstounské péči 13/03/2016 - 13:00 Klub Rebeka Podbořansko 830
13/02/16 Víkendové školení v Doksech 26/05/2016 - 14:00 Klub Sisi Varnsdorf, Klub Ústecko 987
03/02/16 Pojďme se bavit o emocích 20/02/2016 - 13:00 Klub Lounsko 857
03/02/16 Letní pobyt pro pěstounské rodiny ve Sloupu v Čechách Informační stránky 935
01/02/16 Tábor DOMINO pro děti od 5-17 let Informační stránky 1225
01/02/16 Osobnost pěstouna 22/02/2016 - 15:30 Klub Ústecko 826
22/11/15 Význam rituálů v rodině 05/12/2015 - 13:00 Klub Lounsko 1054
21/11/15 Milulášské setkání ve Sloupu v Čechách 04/12/2015 - 14:00 Klub Sisi Varnsdorf 947
05/11/15 Náhradní rodinná péče - současné trendy 28/11/2015 - 09:00 Klub Rebeka Podbořansko 998
05/11/15 Jak eliminovat sociální a zdravotní znevýhodnění u dětí 27/11/2015 - 14:00 Klub Sisi Varnsdorf 883
05/11/15 Sociální zdravotní znevýhodnění u dětí v pěstounské péči 16/11/2015 - 15:30 Klub Ústecko 978
30/10/15 Identita dítěte i pěstounů 25/11/2015 - 15:30 Klub Lounsko 1064
26/10/15 Nabídka individuálního vzdělávání pěstounů Informační stránky 1006
08/10/15 Poruchy chování a učení 25/10/2015 - 13:00 Klub Rebeka Podbořansko 1053
07/10/15 Zdravotní péče o děti a první pomoc 17/10/2015 - 12:00 Klub Lounsko 1001
07/10/15 Kontrola pěstounů. Jak připravit sebe i děti po psychické stránce. 19/10/2015 - 14:30 Klub Ústecko 977
03/09/15 Víkendové vzdělávání ve Sloupu II Informační stránky 1236
03/09/15 Setkání klubu Rebeka Podbořansko 27/09/2015 - 12:00 Klub Rebeka Podbořansko 1127
03/09/15 Setkání klubu Sisi Varnsdorf 18/09/2015 - 13:00 Klub Sisi Varnsdorf 1131
03/09/15 Vzdělávací setkání klubu Lounsko 26/09/2015 - 12:00 Klub Lounsko 1098
02/09/15 Setkání klubu Ústecko 21/09/2015 - 14:00 Klub Ústecko 1159
14/08/15 Navštivte Poradnu pro náhradní rodinnou péči v Ústí nad Labem Informační stránky 1193
20/07/15 Nadační příspěvky na kroužky Informační stránky 1295
14/07/15 Asociace dítě a rodina Informační stránky 1326

Stránky