Seznam článků

Datum vytvoření Nadpis Datum a čas akce Rubrika Přečteno
29/01/18 Víkendovka ve Sloupu - květen 2018 18/05/2018 - 16:00 Informační stránky 299
29/01/18 Nabídka tábora v Lubenci 2018 08/07/2018 - 12:00 Informační stránky 330
19/01/18 Masopust v Podbořanech - rej masek 13/02/2018 - 15:30 Klub Rebeka Podbořansko 394
22/12/17 Přejeme vám veselé svátky vánoční a šťastný nový rok 2018 377
24/11/17 Vánoční posezení klubu rebeka Podbořansko 17/12/2017 - 15:00 Klub Rebeka Podbořansko 494
23/11/17 Význam rodinných zvyků, oslav a rituálů pro děti v pěstounské péči 09/12/2017 - 15:00 Klub Lounsko 453
23/11/17 Význam rodinných zvyků, oslav a rituálů pro děti v pěstounské péči 01/12/2017 - 15:00 Klub Sisi Varnsdorf 439
23/11/17 Význam rodinných zvyků, oslav a rituálů pro děti v pěstounské péči 04/12/2017 - 16:00 Klub Ústecko 505
21/11/17 Poruchy učení u dětí, poruchy řeči a čtení 26/11/2017 - 14:00 Klub Rebeka Podbořansko 463
21/11/17 Význam rodinných rituálů při výchově dětí v pěstounské péči 23/11/2017 - 10:00 Klub Žatecko 445
08/11/17 Aktuální výzvy v pěstounství 11/11/2017 - 14:00 Klub Lounsko 410
08/11/17 Zdravý životní styl, správná životospráva u dětí 10/11/2017 - 15:00 Klub Žatecko 430
11/10/17 Den otevřených dveří v poradně pro NRP Ústí nad Labem 17/10/2017 - 10:00 Klub Ústecko 451
06/10/17 Víkendové vzdělávání ve Sloupu v Čechách III 03/11/2017 - 16:00 Klub Lounsko, Klub Rebeka Podbořansko, Klub Sisi Varnsdorf, Klub Ústecko, Klub Žatecko 525
03/10/17 Školní úspěšnost,příprava na školu 20/10/2017 - 15:00 Klub Sisi Varnsdorf 446
03/10/17 Využití přírodní mediciny v domácím léčení dětí v pěstounské péči 31/10/2017 - 16:00 Klub Ústecko 450
03/10/17 Hranice a kompetence pěstounů při výchově dětí v pěstounské péči 15/10/2017 - 14:00 Klub Rebeka Podbořansko 446
27/09/17 Jak vznikají podoby problémového chování dětí v pěstounské péči 21/10/2017 - 14:00 Klub Lounsko 463
27/09/17 Pěstounská péče očima svěřených dětí 25/10/2017 - 10:00 Klub Žatecko 468
27/09/17 Poruchy učení u dětí a jejich náprava 13/10/2017 - 15:00 Klub Žatecko 459
15/09/17 Komunikační úsilí v pěstounské rodině 24/09/2017 - 14:00 Klub Rebeka Podbořansko 478
06/09/17 Náhradní rodinná péče – příbuzenská péče a vztahy v rodině 19/09/2017 - 10:00 Klub Žatecko 467
01/09/17 Vstup dítěte do školky, školy nebo do vyššího ročníku 08/09/2017 - 15:00 Klub Žatecko 478
01/09/17 Slavnostní otevření Poradny pro náhradní rodinnou péči v Žatci 07/09/2017 - 10:00 Klub Žatecko 466
15/08/17 Pozvánka na Pedopsychiatrický den do Loun 19/09/2017 - 08:30 Klub Lounsko 558
09/06/17 ADHD, ADD, LMR v teorii a praxi u dětí 25/06/2017 - 14:00 Klub Rebeka Podbořansko 788
09/06/17 Jak vychovávat děti s poruchami chování, agresivní projevy u dětí 24/06/2017 - 14:00 Klub Lounsko 707
01/06/17 Víkendové vzdělávání ve Sloupu v Čechách II 23/06/2017 - 16:00 Klub Sisi Varnsdorf, Klub Ústecko 702
27/05/17 Jak motivovat děti k učení a jak se s nimi učit 16/06/2017 - 15:00 Klub Sisi Varnsdorf 926
19/05/17 Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte, syndrom zavrženého rodiče 28/05/2017 - 14:00 Klub Rebeka Podbořansko 702
12/05/17 Umění komunikace a řešení vztahových konfliktů v rodině 16/05/2017 - 16:00 Klub Ústecko 674
31/03/17 Umění zvládat stres ve výchově dětí 30/04/2017 - 14:00 Klub Rebeka Podbořansko 780
31/03/17 Včasná detekce psychiatrických poruch u dětí a jejich řešení 22/04/2017 - 14:00 Klub Lounsko 803
31/03/17 Jak správně porozumět řeči těla u dětí 25/04/2017 - 16:00 Klub Ústecko 770
24/03/17 Víkendové vzdělávání ve Sloupu v Čechách 19/05/2017 - 17:00 Klub Lounsko, Klub Rebeka Podbořansko, Klub Sisi Varnsdorf, Klub Ústecko 809
13/03/17 Duševní hygiena pěstounů aneb jak zvládat zátěž a stres 28/04/2017 - 15:00 Klub Sisi Varnsdorf 695
08/03/17 Otevřená komunikace v rodině - trénink asertivity 21/03/2017 - 16:00 Klub Ústecko 867
08/03/17 Neverbální komunikace v rodině 25/03/2017 - 14:00 Klub Lounsko 671
08/03/17 Umění komunikace a řešení vztahových konfliktů v rodině 26/03/2017 - 14:00 Klub Rebeka Podbořansko 638
23/02/17 Základem je umět komunikovat 10/02/2017 - 15:00 Klub Sisi Varnsdorf 694
15/02/17 Nabídka tábora pro děti v Lubenci 09/07/2017 - 16:30 Informační stránky 667
08/02/17 Odměna a trest ve výchově dětí 26/02/2017 - 14:00 Klub Rebeka Podbořansko 717
31/01/17 Den s psycholožkou 08/02/2017 - 13:30 Klub Lounsko, Klub Rebeka Podbořansko 746
31/01/17 Jak chránit děti děti v pěstounské péči před kyberšikanou a dalšími úskalími elektronické komunikace 18/02/2017 - 14:00 Klub Lounsko 735
30/01/17 Psychosomatické potíže u dětí v pěstounské péči 21/02/2017 - 16:00 Klub Ústecko 755
23/01/17 Co plánujeme do roku 2017 Informační stránky 817
16/12/16 Přání k Vánocům a PF 2017 Informační stránky 1464
08/11/16 Význam slavení vánoční svátků a rodinné rituály 02/12/2016 - 15:00 Klub Sisi Varnsdorf 800
04/11/16 Adventní setkání klubu Ústecko 29/11/2016 - 15:00 Klub Ústecko 688
04/11/16 Význam společného trávení volného času 04/12/2016 - 13:00 Klub Rebeka Podbořansko 670
04/11/16 Prevence kriminality a význam společného slavení tradičních svátků 26/11/2016 - 13:00 Klub Lounsko 673
12/10/16 Psychická hygiena aneb aby pěstoun nevyhořel 30/10/2016 - 13:00 Klub Rebeka Podbořansko 689
12/10/16 Posilování sebedůvěry u dětí 22/10/2016 - 12:00 Klub Lounsko 595
22/09/16 Výchovné problémy a jak je řešit 14/10/2016 - 13:00 Klub Sisi Varnsdorf 638
09/09/16 Od ideálu k realitě 29/09/2016 - 14:30 Klub Ústecko 603
09/09/16 Předcházení kriminalitě u dětí a mládeže 25/09/2016 - 12:00 Klub Rebeka Podbořansko 587
25/08/16 Víkendové vzdělávání ve Sloupu v Čechách 30/09/2016 - 14:00 Klub Lounsko, Klub Rebeka Podbořansko 802
24/08/16 Slevy na školní a výtvarné potřeby Informační stránky 671
24/08/16 Příprava na školu - školení se zkušeným pegagogem 10/09/2016 - 12:00 Klub Lounsko 634
26/07/16 Blíží se tábor - Doubí 2016 30/07/2016 - 08:00 Klub Lounsko, Klub Rebeka Podbořansko, Klub Sisi Varnsdorf, Klub Ústecko 793
04/07/16 Projekt Peníze se počítají 15/07/2016 - 15:00 Klub Lounsko, Klub Rebeka Podbořansko 837
30/06/16 Poděkování prodejně Tesco Informační stránky 862
16/06/16 Kdo koho vlastně vychovává aneb jak nás změnila pěstounská péče 27/06/2016 - 14:30 Klub Ústecko 715
16/06/16 Inkluze - spolupráce s institucí 26/06/2016 - 12:00 Klub Rebeka Podbořansko 767
16/06/16 Práce s dětmi při řešení životních událostí 25/06/2016 - 12:00 Klub Lounsko 794
10/06/16 Valná hromada naší obecně prospěšné společnosti Informační stránky 710
09/05/16 Setkání s psycholožkou na téma Opuštěné dítě a co dál 29/05/2016 - 12:00 Klub Rebeka Podbořansko 755
09/05/16 Přiměřená výchovná opatření 21/05/2016 - 12:00 Klub Lounsko 810
03/05/16 Exkurze do dětského domova 09/05/2016 - 14:00 Klub Ústecko 900
19/04/16 Vzdělávací setkání klubu Sisi Varnsdorf 29/04/2016 - 13:00 Klub Sisi Varnsdorf 859
19/04/16 Kurz finanční gramotnosti pro mládež 07/05/2016 - 12:00 Klub Lounsko, Klub Rebeka Podbořansko 818
08/04/16 Psychologická sebeobrana při konfliktních slovních situacích 26/04/2016 - 14:30 Klub Ústecko 786
08/04/16 Diagnostika duševních poruch v dětském věku 23/04/2016 - 12:00 Klub Lounsko 848
25/03/16 Přání k Velikonocům 2016 Informační stránky 2190
16/03/16 Jak hořet a nevyhořet 22/03/2016 - 15:30 Klub Ústecko 873
07/03/16 Přednáška na téma syndrom ADHD 19/03/2016 - 13:00 Klub Lounsko 936
07/03/16 Navštivte přednášku klubu Podbořany - Jak eliminovat zdravotní a sociální problémy u dětí v pěstounské péči 13/03/2016 - 13:00 Klub Rebeka Podbořansko 877
13/02/16 Víkendové školení v Doksech 26/05/2016 - 14:00 Klub Sisi Varnsdorf, Klub Ústecko 1048
03/02/16 Pojďme se bavit o emocích 20/02/2016 - 13:00 Klub Lounsko 903
03/02/16 Letní pobyt pro pěstounské rodiny ve Sloupu v Čechách Informační stránky 984
01/02/16 Tábor DOMINO pro děti od 5-17 let Informační stránky 1280
01/02/16 Osobnost pěstouna 22/02/2016 - 15:30 Klub Ústecko 870
22/11/15 Význam rituálů v rodině 05/12/2015 - 13:00 Klub Lounsko 1095
21/11/15 Milulášské setkání ve Sloupu v Čechách 04/12/2015 - 14:00 Klub Sisi Varnsdorf 995
05/11/15 Náhradní rodinná péče - současné trendy 28/11/2015 - 09:00 Klub Rebeka Podbořansko 1045
05/11/15 Jak eliminovat sociální a zdravotní znevýhodnění u dětí 27/11/2015 - 14:00 Klub Sisi Varnsdorf 926
05/11/15 Sociální zdravotní znevýhodnění u dětí v pěstounské péči 16/11/2015 - 15:30 Klub Ústecko 1018
30/10/15 Identita dítěte i pěstounů 25/11/2015 - 15:30 Klub Lounsko 1101
26/10/15 Nabídka individuálního vzdělávání pěstounů Informační stránky 1045
08/10/15 Poruchy chování a učení 25/10/2015 - 13:00 Klub Rebeka Podbořansko 1092
07/10/15 Zdravotní péče o děti a první pomoc 17/10/2015 - 12:00 Klub Lounsko 1040
07/10/15 Kontrola pěstounů. Jak připravit sebe i děti po psychické stránce. 19/10/2015 - 14:30 Klub Ústecko 1019
03/09/15 Víkendové vzdělávání ve Sloupu II Informační stránky 1286
03/09/15 Setkání klubu Rebeka Podbořansko 27/09/2015 - 12:00 Klub Rebeka Podbořansko 1170
03/09/15 Setkání klubu Sisi Varnsdorf 18/09/2015 - 13:00 Klub Sisi Varnsdorf 1173
03/09/15 Vzdělávací setkání klubu Lounsko 26/09/2015 - 12:00 Klub Lounsko 1150
02/09/15 Setkání klubu Ústecko 21/09/2015 - 14:00 Klub Ústecko 1201
14/08/15 Navštivte Poradnu pro náhradní rodinnou péči v Ústí nad Labem Informační stránky 1233
20/07/15 Nadační příspěvky na kroužky Informační stránky 1331
14/07/15 Asociace dítě a rodina Informační stránky 1368

Stránky