Prázdninové setkávání aneb máme rádi koně

Printer Friendly, PDF & Email

Cíl projektu

Umožnit dětem z náhradních rodin kvalitně a sportovně-zdravě trávit volný čas, zprostředkovat jim kontakt s koněm a tím posílit jejich sebedůvěru a zmírnit jejich stres, naučit je koordinaci pohybů, soustředění a trpělivosti, umožnit dětem a jejich náhradním rodičům setkávání a výměnu zkušeností.

[img_assist|nid=14|title=|desc=|link=none|align=center|width=250|height=180]

Lokalita: Lounsko
Doba realizace: 15.6. až 15.9. 2011
Plánovaný počet účastníků: 15 dětí, 7 dospělých, 5 rodin
Skutečný počet účastníků: 22 dětí, 11 dospělých, 5 rodin

[img_assist|nid=15|title=|desc=|link=none|align=center|width=251|height=167]

Stručný popis projektu: Uskutečnilo se 8 schůzek klubu náhradních rodin “na koníčkách” v jezdecké stáji Židovice (okr. Louny), která disponuje zastřešenou jízdárnou i venkovními výběhy. Koně mají speciálně vycvičené na děti, které si dosyta zajezdily. Nyní jsou plné zážitků, spokojené a šťastné.

Fotodokumentaci aktivit projektu naleznete na facebooku nebo v galerii obrázků rajče.cz.

Použitá metoda: hyporelaxace odbourává u dětí stres a pozitivně působí na psychiku prostřednictvím kontaktu s koně. Neformální sdílení náhradních rodičů je optimální metodou předávání zkušeností z oblasti náhradní rodinné péče.


Na závěr projektu jsme si zahráli turnaj v bowlingu. Více informací o turnaji naleznete zde.

Projekt financuje:
[img_assist|nid=13|title=|desc=|link=none|align=center|width=250|height=180]

Nadace Terezy Maxové dětem