Projekt doučování dětí v pěstounské péči

Cíl projektu

Poskytnout dětem v pěstounské péči odbornou pomoc s přípravou do školy a doučování, které zlepší školní výsledky dětí a nebo zmírní zhoršování dosavadních školních výsledků.


deti_varnsdorf

Lokalita: Ústecký kraj, konkrétně Podbořany, Postoloprty, Chřibská a Varnsdorf
Doba realizace: 1.10. 2014 - 30.6. 2015
Plánovaný počet účastníků: 20 dětí, 10 rodin
Skutečný počet účastníků: 10 dětí, 4 rodiny


deti_velteze

Stručný popis projektu: Naše organizace sleduje přibližně 80 dětí v pěstounské péči, z nichž některé mají problémy se školním vzděláváním. Pěstouni se těmto dětem plně věnují, nicméně mnohé z nich mají poruchy učení i chování, a proto bychom jim chtěli poskytnout odbornou pomoc pedagogů. Tyto děti jsou rozesety po celém území Ústeckého kraje a v části Libereckého kraje Novoborsko a Českolipsko. Nejčastějším problémem je ADHD, ADHD/D, LMR, poruchy soustředění, problémy ve školním kolektivu. Tyto a podobné faktory ovlivňují zhoršené výsledky ve škole. Služby poskytované státními školami většinou nestačí, proto je chceme těmto dětem poskytnout.

Cíl projektu se podařilo splnit jen částečně, bylo podpořeno méně rodin a méně dětí a to z důvodu nedostatku finančních prostředků. Realizátor projektu se snaží poskytovat službu doučování sám a nebo s partnery již od roku 2011 a má v tomto směru již zkušenosti. Ve čtyřech pěstounských rodinách, kde jsme doučování poskytli došlo ve dvou případech k mírnému zlepšení školních výsledků dětí a 2 rodinách přispěla služba ke stabilizaci. Službu je obtížné zhodnotit, neboť neprobíhala po celý školní rok.

Použitá metoda: Doučování kvalifikovanými pedagogy přímo v pěstounských rodinách.


Projekt financovala:
[img_assist|nid=13|title=|desc=|link=none|align=center|width=250|height=180]

Nadace Terezy Maxové dětem