Sociální pracovnice

socialni_pracovnice
Bc. Alena Krausová
Sociální pracovnice - metodik
Poradna pro náhradní rodinnou péči Louny
Tel.: 778 140 760, e-mail: krausova@nruk.czMgr. Ilona Drašarová
Sociální pracovnice doprovázení rodin - speciální pedagog
Poradna pro náhradní rodinnou péči Ústí nad Labem
Tel.: 778 168 272, email: drasarova@nruk.cz