Zaměstnanci a externí spolupracovníci

Ředitel - koordinátor aktivit
Ing. Ivo Kraus, DiS., tel. 778 140 249, 478 04 82 53, e-mail: nruk@nruk.cz

Pomocná administrativní pracovnice (poradna Louny)
Libora Nováková - 910 259 997, 778 151 329, e-mail: louny@nruk.cz

Sociální pracovnice pro klub Lounsko a Rebeka Podbořansko
Bc. Alena Krausová, tel. 778 140 760, e-mail: krausova@nruk.cz

Sociální pracovnici pro klub Ústecko a Sisi Varnsdorf
Mgr. Ilona Drašarová, tel.: 778 168 272, email: drasarova@nruk.cz

Psycholog (Ústí nad Labem)
PhDr. Jana Doubravová, Tel.: 777 132 794 nebo 472 777 282, email: doubravova@nruk.cz

Psycholog (Louny)
PhDr. Zdeňka Venclíčková Baranniková, Tel: 603 253 634, email: barannikova@nruk.cz

Další zaměstnance může kontaktovat na email nruk@nruk.cz

Odborné služby
Mgr. Dana Krausová, dipl. um - muzikoterapie
Pavlína Bieliková - hipoterapie (Veltěže)

Vzdělávání
PhDr. Jana Doubravová (psycholog) - témata týkající se pěstounství
Ing. Ivo Kraus, DiS. - legislativní, ekonomické a právní záležitosti NRP
Mgr. Miroslav Jan Šramota (sociální pracovník) - témata týkající se SPOD
Mgr. Eva Kapicová (pedagog) - témata týkající se školních a předškolních dětí
PhDr. Mojmír Šebek (pedagog) - témata týkající se výchovy problematických dětí a mládeže
Mgr. Karolina Trupová (sociální pracovník) - finanční gramotnost a a aktivity pro mládež
Bc. Petra Janoušová (zdravotnický pracovník) - první pomoc a další zdravotnická školení
MUDr. Gabriela Šilhartová - dětská psychiatrie
Pozn.: lektoři na našich vzdělávacích setkáních se mohou doplňovat podle potřeb pěstounských rodin

Pracovnice hlídání zde neuvádíme, sdělíme případně na požádání.

Dodavatelé dalších služeb:
Paventia o.s. - elearnigové kurzy
Klub náhradních rodin Libereckého kraje o.s. - výchovně relaxační pobyt pro děti z NRP
Pěstouni dětem o.s. - výchovně rekreační pobyt pro děti z NRP
MC Bludo Louny - hlídání
MC Jonáš Podbořany - hlídání
ad.