Informace o připravované podpůrné službě pro matky, jejichž děti byly svěřeny do přechodné pěstounské péče

helping_mothers_0.jpg

Chceme dát v našem kraji dohromady skupinku maminek, které v současné době mají umístěny děti do přechodné pěstounské péče. Nabízíme možnost si popovídat o tom, jak je o tyto děti pečováno, jak je vídat a přitom spolupracovat s pěstouny na přechodnou dobu. Jde o podpůrnou službu jejímž cílem je podpora matek v náročné životní situaci, kterou ztráta dítěte představuje.

Historie klubu náhradních rodin Rebeka

klub_rebeka_2.JPG
Klub náhradních rodin Rebeka Podbořansko vznikl díky iniciativě jedné pěstounské rodiny z Kryr. První setkání se konalo 29. září 2013. Pěstouni byli členem podobného klubu na Lounsku a moc si přáli, aby něco podobného vzniklo i u nich na Podbořansku. Cílem bylo umožnit náhradním rodičům a to jak pěstounům, tak i osvojitelům se společně scházet, přátelit se a vyměňovat si zkušenosti ohledně výchovy přijatých dětí.

Manipulace není legrace!

Rubrika

dite_lze.jpg
Zveme Vás tímto na další vzdělávací setkání pěstounů, které se bude konat ve čtvrtek 22. listopadu 2018 od 15.30-18.30 hodin v učebně hned vedle naší poradně na Rondelu, ul. Masarykova 750/316 (3p.), Ústí n/L. - Bukov.

Kapacita učebny je 15 osob. Prosíme všechny, aby svůj případný zájem projevili s dostatečným předstihem na níže uvedených kontaktech. Hlídání dětí bude zajištěno po předchozí dohodě.

Využití arteterapie při řešení deprivací a handicapu dětí v pěstounské péči

arteterapie.jpg
Zveme vás tímto vzdělávací setkání Klubu náhradních rodin Rebeka Podbořansko, které se koná na adrese: MC Chůvička, Hlubany 157 (Švermova 875, Podbořany), parking možný před budovou a to v sobotu 1. prosince 2018 od 14-17 hod..
Kurz je zaměřen zejména na osoby vychovávající děti v pěstounské péči. Rozsah vzdělávání 3 hodiny.

Řečová výchova dětí

Rubrika

LOGOPEDIE.jpg

Vážení náhradní rodičové, zveme vás i s dětmi na další vzdělávací setkání.

Termín: sobota 24. listopadu 2018 od 14.00-18.00 hodin
Téma vzdělávání: Řečová výchova dětí (4h)
Lektor: Mgr. Květa Kočandrlová - Speciálně pedagogické centrum Žatec
Místo: budova Obecního úřadu a školky VELTĚŽE, ul. Perucká 93

Jak se vyrovnávat s deprivacemi a následky dřívejšícho psychického strádání dětí v pěstounské péči

slunicko.png
Zveme vás tímto vzdělávací setkání Klubu náhradních rodin Rebeka Podbořansko, které se koná na adrese: MC Chůvička, Hlubany 157 (Švermova 875, Podbořany), parking možný před budovou a to v pondělí 12. listopadu 2018 od 9.30-12.30hod.. Kurz je zaměřen zejména na osoby vychovávající děti v pěstounské péči. Rozsah vzdělávání 3 hodiny.

Příprava dětí v pěstounské péči na kontakt s biologickou rodinou

Zveme vám na vzdělávací setkání Klubu náhradních rodin SiSi Varnsdorf, které se uskuteční v pátek 26.10. 2018 od 15-18h.
rodinka.jpg

Téma setkání je: Příprava dětí v pěstounské péči na kontakt s biologickou rodinou
Lektor: Bc. Pavel Kalpakcis
Datum: pátek 26/10/2018 od 15-18h. (3h)
Místo: ZŠ a MŠ, Bratislavská 994, Varnsdorf (u školy je parking)