Činnosti klubů

Setkávání náhradních rodin (společné trávení volného času)
- organizujeme sportovně-relaxační akvity (hyporelaxace na koních, bowling, ad.)
- organizujeme volnočasové aktivity (táborák, výtvarné odpoledne, dětský den, ad.)

[img_assist|nid=29|title=|desc=|link=none|align=center|width=350|height=263]

Vzájemné občanské poradenství mezi náhradními rodiči
V rámci setkávání si vzájemně radíme ohledně výchovy a péče o děti. Přijďte si popovídat se zkušenějšími pěstouny nebo naopak přijďte pomoci těch, co teprve začínají.

[img_assist|nid=51|title=|desc=|link=none|align=center|width=350|height=234]

Činnost klubů navazuje na služby pro pěstouny, které NRUK, o.p.s. poskytuje:

Sociálně-terapetické programy pro děti s prvky skupinových terapií
- hipporelaxace, hippoterapie odbourává u dětí stres a pozitivně působí na psychiku prostřednictvím kontaktu s koně.
- muzikoterapie, dramaterapi Hlas odkrývá osobnostní bloky a problémy, napomáhá terapeutické práci. Otevírá cestu k radosti a sebedůvěře!

Vzdělávací semináře týkající se náhradní rodinné péče
Vzdělávání se mohou po dohodě účastnit nejen klienti NRUK s dohodou o výkonu pěstounské péče, ale všichni pěstouni a osvojitelé, kteří projeví zájem stát se členy klubu náhradních rodin

[img_assist|nid=53|title=|desc=|link=none|align=center|width=350|height=250]

V rámci klubů se snažíme o zprostředkování slev a hmotné podpory od sponzorů
- školní a výtvarné potřeby POPROKAN Louny, sleva - 13%
- dary od různých nadací
- SLEVY PRO RODINY naleznete ZDE.