Co vše může pěstoun žádat a na co má nárok?

faq

Může pěstounka na přechodnou dobu pobírat odměnu pěstouna a mateřskou zároveň?

Jste pěstounkou a přemýšlíte jak optimalizovat rodinné finance, abyste kompenzovala náklady související s přijetím dítěte? Řekli vám, že souběh pobírání dávky peněžitá pomoc v mateřství a odměna pěstouna zároveň nelze? Existuje řešení. Stačí, když na mateřskou nastoupí manžel. Máte na to právo.

Nárok na pojistnou dávku peněžitá pomoc v mateřství a podmínky její výplaty řeší zákon o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, konkrétně ustanovení § 32 - § 38. Z tohoto vyplývá že:

1) Na mateřskou může žadatel nastoupit již na základě předběžného opatření, musí být opatřeno doložkou nabytí právní moci či vykonatelnosti. Zároveň je nutné doložit další skutečnosti pro výplatu.

Může pěstoun v době pracovní neschopnosti pobírat odměnu pěstouna?

Řada pěstounů chodí do práce a zároveň pečuje o svěřené dítě. Přečtete si jak postupovat v případě nemoci osoby pečující.

Ano, může. Ale jen, pokud vám nemoc nebrání v péči o svěřené dítě. Pokud tedy máte např. zlomenou ruku a jste na neschopence v zaměstnání, ale o svěřené děti nadále pečovat můžete, tak se na ÚP nehlásí nic a odměnu pěstouna můžete i nadále pobírat. Pozn. jestliže pečovat osobně nemůžete, ale péči zajistíte (manžel, babička, teta, starší sourozenec, apod.) tak také nemusíte neschopenku odevzdávat na ÚP.

Jak požádat o příspěvek u nadací?

Některé nadace podporují děti v pěstounské péči a tím i pěstounské rodiny. Každá nadace má své podmínky pro poskytnutí daru. S vyplněním formulářů a podáním žádostí vám může pomoci naše organizace. Pokud si na to troufáte sami, tak některé tipy uvádíme níže:

Existuje nárok na výplatu rodičovského příspěvku, je-li dítě dlouhodobě hospitalizováno v nemocnici?

NE. Jde-li o dítě, které zakládá nárok na rodičovský příspěvek a pobývalo by ze zdravotních důvodů ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče déle než 3 kalendářní měsíce, výplata rodičovského příspěvku od čtvrtého kalendářního měsíce poskytování lůžkové péče nenáleží. To však neplatí, jestliže rodič o dítě umístěné ze zdravotních důvodů ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče osobně celodenně a řádně pečuje.

Existuje nárok na výplatu dávek pěstounské péče, jestliže je dítě dlouhodobě hospitalizováno v nemocnici?

ANO. Je-li dítě, které je svěřeno do pěstounské péče hospitalizováno v nemocnici, nemá to vliv na výplatu dávek pěstounské péče a to ani, když se jedná o dobu delší než 2 měsíce.

Může brát zletilé dítě do 26 let v pěstounské péči dávku příspěvek na potřeby dítěte, když ukončí studium nebo odejde z domova?

Ne. Podmínkou je, že se zletilé dítě do 26 let soustavně připravuje na budoucí povolání a že bydlí ve společné domácnosti s pěstouny.

Ale. Pěstounská péče se ukončuje buď nějakým aktem (někdo ukončí - dítě, pěstoun) a nebo až když soud zruší rozsudek. Pokud tedy pěstounskou péči zletilé dítě neukončí, může po nějaké době nejpozději do 26 let opět začít studovat a tím pádem opět brát dávku příspěvek na potřeby dítěte. Obdobně se může po odchodu, během kterého studuje, později k pěstounům vrátit (např. od přítele) a tím znovu získat nárok na dávky.

Musí se hradit za dítě v pěstounské péči školní aktivity?

Výuka na základních, středních a vyšších odborných školách je v ČR dle dle §2 odst. d) a v § 123 odst. 1. zákona č. 561/2004 Sb. postavena na zásadě bezplatného vzdělávání ve školách, které zřizuje stát, kraj nebo obec.

Jinými slovy, za školní docházku a s ní související aktivity typu výlet, plavání, divadélko, výstava, koncert, přednáška, aj. platit povinně nemusíte, je to vždy na dobrovolnosti.