Co vše může pěstoun žádat a na co má nárok?

faq

Může pěstoun pobírat dávky pěstounské péče na zletilé postižené dítě zároveň s invalidním důchodem?

Pečujete o dítě zdravotně tělesně znevýhodněné, které vám zletí? Chcete zažádat o invalidní důchod z mládí, ale nevíte, zda zároveň budete pobírat odměnu pěstouna?

Nelze pobírat zároveň odměnu pěstouna na zletilé dítě, které pobírá invalidní důchod, protože tím, že má příjem, přestává být nezaopatřené. Pokud dítě studuje v oboru, který se považuje za soustavnou přípravu na budoucí povolání (netýká se studia na základní škole), máte nárok na odměnu pěstouna, ale je škoda, že dítě ztrácí nárok na invalidní důchod z mládí.

Může pěstounka na přechodnou dobu pobírat odměnu pěstouna a mateřskou zároveň?

Jste pěstounkou a přemýšlíte jak optimalizovat rodinné finance, abyste kompenzovala náklady související s přijetím dítěte? Řekli vám, že souběh pobírání dávky peněžitá pomoc v mateřství a odměna pěstouna zároveň nelze? Existuje řešení. Stačí, když na mateřskou nastoupí manžel. Máte na to právo.

Nárok na pojistnou dávku peněžitá pomoc v mateřství a podmínky její výplaty řeší zákon o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, konkrétně ustanovení § 32 - § 38. Z tohoto vyplývá že:

1) Na mateřskou může žadatel nastoupit již na základě předběžného opatření, musí být opatřeno doložkou nabytí právní moci či vykonatelnosti. Zároveň je nutné doložit další skutečnosti pro výplatu.

Může pěstoun v době pracovní neschopnosti pobírat odměnu pěstouna?

Řada pěstounů chodí do práce a zároveň pečuje o svěřené dítě. Přečtete si jak postupovat v případě nemoci osoby pečující.

Ano, může. Ale jen, pokud vám nemoc nebrání v péči o svěřené dítě. Pokud tedy máte např. zlomenou ruku a jste na neschopence v zaměstnání, ale o svěřené děti nadále pečovat můžete, tak se na ÚP nehlásí nic a odměnu pěstouna můžete i nadále pobírat. Pozn. jestliže pečovat osobně nemůžete, ale péči zajistíte (manžel, babička, teta, starší sourozenec, apod.) tak také nemusíte neschopenku odevzdávat na ÚP.

Jak požádat o příspěvek u nadací?

Některé nadace podporují děti v pěstounské péči a tím i pěstounské rodiny. Každá nadace má své podmínky pro poskytnutí daru. S vyplněním formulářů a podáním žádostí vám může pomoci naše organizace. Pokud si na to troufáte sami, tak některé tipy uvádíme níže:

Existuje nárok na výplatu rodičovského příspěvku, je-li dítě dlouhodobě hospitalizováno v nemocnici?

NE. Jde-li o dítě, které zakládá nárok na rodičovský příspěvek a pobývalo by ze zdravotních důvodů ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče déle než 3 kalendářní měsíce, výplata rodičovského příspěvku od čtvrtého kalendářního měsíce poskytování lůžkové péče nenáleží. To však neplatí, jestliže rodič o dítě umístěné ze zdravotních důvodů ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče osobně celodenně a řádně pečuje.

Existuje nárok na výplatu dávek pěstounské péče, jestliže je dítě dlouhodobě hospitalizováno v nemocnici?

ANO. Je-li dítě, které je svěřeno do pěstounské péče hospitalizováno v nemocnici, nemá to vliv na výplatu dávek pěstounské péče a to ani, když se jedná o dobu delší než 2 měsíce.