Započítávají se pěstouni do okruhu společně posuzovaných osob s dítětem, které ukončilo pěstounskou péči a které zůstalo u nich doma?

Ne, bývalí pěstouni se do okruhu společně posuzovaných osob neuvádějí s vyjimkou příspěvku na bydlení. Zletilé dítě, které ukončilo pěstounskou péči může tedy zažádat například o dávky hmotné nouze, i když žije nadále ve společné domácnosti.