Co vše musí mít pěstoun zajištěno za služby ze zákona?

Podle novely zákona č. 359/1999 Sb. má pěstoun, uzavřeli-li dohodu o výkonu pěstounské péče, ze zákona bezplatně nárok na:

1) sociální, pedagogické nebo psychologické poradenství min. v rozsahu 1x za 1/2 roku
2) hlídání děti v případě dočasné pracovní neschopnosti, která bráni ve výkonu pěstounské péče
3) vzdělávání v rozsahu 24 hodin ročně (vzdělávání je od 1.1. 2013 povinné)
4) respitní péči v rozsahu 14 dní v roce (např. formou tábora nebo výchovně-reakreačního pobytu)
5) doprovázení v rozsahu min. 1x za 2 měsíce.

Ostatní služby může nabízet OSPOD nebo pověřená osoba (nezisková organizace) nad rámec zákonných povinností.