Existuje nárok na výplatu dávek pěstounské péče, jestliže je dítě dlouhodobě hospitalizováno v nemocnici?

ANO. Je-li dítě, které je svěřeno do pěstounské péče hospitalizováno v nemocnici, nemá to vliv na výplatu dávek pěstounské péče a to ani, když se jedná o dobu delší než 2 měsíce.