Existuje nárok na výplatu rodičovského příspěvku, je-li dítě dlouhodobě hospitalizováno v nemocnici?

NE. Jde-li o dítě, které zakládá nárok na rodičovský příspěvek a pobývalo by ze zdravotních důvodů ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče déle než 3 kalendářní měsíce, výplata rodičovského příspěvku od čtvrtého kalendářního měsíce poskytování lůžkové péče nenáleží. To však neplatí, jestliže rodič o dítě umístěné ze zdravotních důvodů ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče osobně celodenně a řádně pečuje.