Jak požádat o příspěvek u nadací?

Některé nadace podporují děti v pěstounské péči a tím i pěstounské rodiny. Každá nadace má své podmínky pro poskytnutí daru. S vyplněním formulářů a podáním žádostí vám může pomoci naše organizace. Pokud si na to troufáte sami, tak některé tipy uvádíme níže: