Jak zjistit zdravotní historii dítěte?

Dostali jste nové dítě a nevíte, zda bylo očkováno či zda jaké nemoci prodělalo a jaké léky dostávalo? Zkuste následující návod.

VZP.png
Nejprve doporučujeme zdravotní záležitosti konzultovat s dětským lékařem. Ten by si správně měl vyžádat spis od předchozího dětského lékaře, ke kterému dítě docházelo. Jenomže v praxi toto někdy není úplně realizovatelné. Prostě z nějakých důvodů se k vám informace nedostanou. Co potom?

Pokud jste klienty VZP zkuste webovou aplikaci MojeVZP, která umožňuje získat přehled o vykázané zdravotní péči až několik let zpětně. Jednak se v ní dozvíte zdravotnické zařízení, které zaměstnávalo předchozího dětského lékaře dítěte a tudíž víte kam se obrátit s dotazem na zdravotní dokumentaci dítěte. Dále si můžete zjistit léky, které dítě užívalo na základě úhrad lékárnám. Též tam naleznete názvy příslušných odborných lékařských pracovišť, např. ORL, neurologie, kardiologie, imunologie, díky čemuž můžete odtušit jaké nemoci či problémy byly u dítěte řešeny. V přehledu můžete nalézt např. PRIORIX, což je de facto informací o tom, že dítě bylo touto látkou očkováno. Jsme rádi za to, že VZP je tak informačně vstřícná.

Chcete-li aplikaci MojeVZP vyzkoušet, musíte se nejprve zaregistrovat online na internetu https://auth.vzp.cz/registrace. K tomu je zapotřebí znát číslo platného průkazu pojištěnce. Pokud ho nemáte, musíte si ho nejprve na pobočce VZP vyžádat. Pak vás to vyzve se dostavit na pobočku k doložení, že jste osobou nahrazující péči rodičů. Tam ukážete originál rozsudku o svěření dítěte s razítkem o nabytí právní moci. Poté vám vydají přístupový kód. Do aplikace pak vstoupíte na webadrese: https://www.vzp.cz/e-vzp/moje-vzp