Kdy má pěstoun nárok na mateřskou?

Jde o to rozlišovat zda na peněžitou pomoc v mateřství vzniká nárok ze zaměstnání nebo z odměny pěstouna. Pokud byl pěstoun účasten na nemocenském pojištění pouze z titulu pobírání odměny pěstouna, po převzetí dalšího dítěte do pěstounské péče by mu nárok nevznikl .

Na mateřskou lze nastoupit až do 7 let věku dítěte.

Podle § 32 odst. 1 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZNP), má pojištěnec, který převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM), pokud jsou splněny další zákonem dané podmínky (zejména doba účasti na nemocenském pojištění alespoň 270 kalendářních dnů v posledních 2 letech před nástupem na PPM, u osob samostatně výdělečně činných pak alespoň 180 kalendářních dnů účasti na nemocenském pojištění osob samostatně výdělečně činných v posledním roce před nástupem na PPM a dítě je mladší 7 let). PPM v takovém případě náleží po dobu 22 týdnů. Pokud osoba pečující/ v evidenci současně převezme dvě a více dětí do pěstounské péče, náleží PPM po dobu 31 týdnů, pokud osoba pečující/v evidenci po uplynutí 22 týdnů pečuje alespoň o dvě ze svěřených dětí.

Stejně jako v případě nemocenského je třeba rozlišovat, zda je o nárok na PPM z nemocenského pojištění ze zaměstnání/placeného OSVČ nebo z odměny pěstouna, tedy i zde je třeba uplatňovat ust. § 16 písm. b) ZNP, podle kterého PPM nenáleží, je-li zároveň pobírán započitatelný příjem, ze kterého je pojistné odváděno. Pokud osoba pečující/v evidenci splňuje podmínky § 32 ZNP z titulu zaměstnání (nebo si jako OSVČ nemocenské pojištění platí) a převzala by dítě do pěstounské péče, nárok na PPM by tato osoba měla i za současného pobírání odměny pěstouna. PPM by pobírala z vyměřovacího základu vypočteného ze svého příjmu v zaměstnání. Podle § 32 odst. 1 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZNP), má pojištěnec, který převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM), pokud jsou splněny další zákonem dané podmínky (zejména doba účasti na nemocenském pojištění alespoň 270 kalendářních dnů v posledních 2 letech před nástupem na PPM, u osob samostatně výdělečně činných pak alespoň 180 kalendářních dnů účasti na nemocenském pojištění osob samostatně výdělečně činných v posledním roce před nástupem na PPM a dítě je mladší 7 let). PPM v takovém případě náleží po dobu 22 týdnů. Pokud osoba pečující/ v evidenci současně převezme dvě a více dětí do pěstounské péče, náleží PPM po dobu 31 týdnů, pokud osoba pečující/v evidenci po uplynutí 22 týdnů pečuje alespoň o dvě ze svěřených dětí.

Pokud by osoba pečující/v evidenci nebyla zaměstnaná/OSVČ platící si nemocenské pojištění/ a byla účastna na nemocenském pojištění pouze z titulu pobírání odměny pěstouna, po převzetí dalšího dítěte do pěstounské péče by jí nárok nevznikl s odkazem na § 16 písm. b) ZNP.