Kdy mají pěstouni nárok na příspěvek na auto?

O dávku příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla (§ 47m ZSPOD) je možné žádat za níže uvedených podmínek.

Na příspěvek má nárok osoba pečující, která má v pěstounské péči nejméně 3 děti nebo má nárok na odměnu pěstouna z důvodu péče o 3 děti, včetně zletilých nezaopatřených dětí, jež zakládají osobě pečující nárok na odměnu pěstouna. Jelikož nárok má pouze osoba pečující, je zřejmé, že minimálně 1 ze svěřených dětí musí být v „dlouhodobé“ pěstounské péči, osobní péči poručníka či „předpěstounské“ nebo „předporučnické“ péči. Výše příspěvku na zakoupení motorového vozidla činí 70 % pořizovací ceny motorového vozidla nebo prokázaných výdajů na opravy, nejvýše však 100 000 Kč. Součet těchto příspěvků za posledních 10 kalendářních let přede dnem podání žádosti nesmí přesáhnout 200 000 Kč.

Ano, v současné době na příspěvek na auto postačí mít svěřené pouze 3 děti (do 31.12. 2012 to bylo 4). Pokud někdo měl nárok dříve než v roce 2013, tak se nároky nesčítají (dle zákona o SSP), tzn. lze požádat o příspěvek od 1.1. 2013 znovu.