Má dítě v pěstounské péči nárok na kroužky zdarma ve škole?

NE, ale lze o prominutí požádat.

Většina školských zařízení stanoví, že od úplaty může být osvobozena fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče, pokud o osvobození od úplaty požádá a tuto skutečnost prokáže řediteli školy.

Vše pochopitelně záleží na přístupu zřizovatele školského zařízení (obec, církev, podnikatelský subjekt). Většinou se platby promíjí na určitý časový úsek, např. na pololetí.

Skutečnost, že dítě je umístěno do pěstounské péče dokážete buď rozsudkem a nebo potvrzením. Toto potvrzení můžeme vydávat i my jakožto osoba pověřená k výkonu sociálně právní ochrany dětí, pokud se na nás obrátíte. Rovněž můžeme pomoci se sepsáním žádosti a při jednání. Do poradny (Louny, Peruc) je nutné se objednat předem na tel. čísle 608 627 195 nebo po emailu monteko@wo.cz.