Má dítě v pěstounské péči nárok na školku zdarma?

ANO.

Dle § 6 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, je osvobozena od úplaty fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže řediteli Mateřské školy.

Skutečnost, že dítě je umístěno do pěstounské péče dokážete buď rozsudkem a nebo potvrzením. Toto potvrzení můžeme vydávat i my jakožto osoba pověřená k výkonu sociálně právní ochrany dětí, pokud se na nás obrátíte. Rovněž můžeme pomoci se sepsáním žádosti a při jednání. Do poradny (Louny, Peruc) je nutné se objednat předem na tel. čísle 608 627 195 nebo po emailu monteko@wo.cz.