Musí pěstoun odevzdávat neschopenku v případě nemoci?

Nemusí, pokud je schopen pečovat o svěřené dítě. Pokud je například hospitalizován v nemocnici, nebo pokud mu jinak brání nemoc pečovat, měl by neschopenku odevzdat na Úřad práce.

Pěstoun má možnost odevzdat neschopenku u svého zaměstnavatele a na Úřadě práce ji neodevzdávat. Pěstounská péče je zvláštní forma pracovního poměru a souběh nemoci u jednoho zaměstnavatele a pracovní schopnosti v rámci pěstounské péče možný je.

V případě, že pěstoun není péče schopný a je na nemocenské, pobírá odměnu pěstouna i po dobu pracovní neschopnosti, nejdéle však do konce kalendářního měsíce po měsíci, ve kterém dočasná pracovní neschopnost (nařízená karanténa), nastala. V měsíci, kdy osoba pečující byla opět uschopněna není vyplácena nemocenská, ale odměna pěstouna.

Pozn.:
Dle informace mzdové účtárny ÚP ČR je to tak, bylo však doporučeno, aby pěstounka, která má vystavenu neschopenku pro svého zaměstnavatele na našem úřadu prohlásila, že je schopna o svěřené dítě pečovat.