Musí pěstouni brát jen jednu odměnu pěstouna, pečují-li společně?

ANO a to bez ohledu na počet dětí.

Pozor pěstouni jsou povinni mezi sebou uzavřít dohodu, kdo z nich bude odměnu pěstouna pobírat (§47 n). Nedohodnou – li se manželé, určí příslušná krajská pobočka ÚP, kterému z manželů se dávka pěstounské péče přizná.

V případě, že péče o dítě je napsána jen na jednoho z manželů a jiné na druhého, měli do roku 2012 pěstouni nárok na 2 odměny pěstouna. V současné době je situace jiná. Podle Úřadů práce se mají pěstouni dohodnout mezi sebou a pobírat jen jednu odměnu pěstouna a to aniž by podmínky musel změnit soud.