Musí se hradit za dítě v pěstounské péči školní aktivity?

Výuka na základních, středních a vyšších odborných školách je v ČR dle dle §2 odst. d) a v § 123 odst. 1. zákona č. 561/2004 Sb. postavena na zásadě bezplatného vzdělávání ve školách, které zřizuje stát, kraj nebo obec.

Jinými slovy, za školní docházku a s ní související aktivity typu výlet, plavání, divadélko, výstava, koncert, přednáška, aj. platit povinně nemusíte, je to vždy na dobrovolnosti.

Některé školy však mohou tvrdit, že účast dítěte, např. na divadélku, je povinná, protože je to součástí vyučování. Z toho však vyplývá pouze to, že účast je povinná, ale platba nikoliv. Tu musí zajistit škola. Pokud tak neučiní, má škola zajistit dítěti náhradní program, např. v jiné třídě.

Některé školy argumentují tím, že jste s tím souhlasili podpisem školního řádu a nebo že si to rodiče odhlasovali na SRPŠ. Ale ani v tomto případě nemusíte školní aktivitu uhradit. Zákon je totiž nadřazený dalším ujednáním. Pokud neuhradíte, je to právně nevymahatelné.

Některé učitelky jsou však přesvědčeny, že by pěstouni měli svým dětem školní aktivity hradit z příspěvku na potřeby dítěte. Zároveň mohou naznačit, že neochotu platit za svěřené děti mohou konzultovat s OSPODem. Ten má podle z. č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí oprávnění nařídit dle §12 využití odborné poradenské pomoci nebo dle §13 může uložit výchovné opatření. Nemůžeme vyloučit možnost, že nějaká pracovnice OSPODu najde způsob jak školní placenou aktivitu napasovat na výše uvedené, nicméně z praxe můžeme potvrdit, že k tomu nedochází.

Závěrem bychom rádi doporučili všem pěstounům v maximální míře umožnit dětem rozvíjet se a školní placené aktivity hradit. Ale jak se říká, všeho moc škodí. V případě problémů se na nás můžete obrátit, rádi danou záležitost se školou zkonzultujeme za vás.