Může brát zletilé dítě do 26 let v pěstounské péči dávku příspěvek na potřeby dítěte, když ukončí studium nebo odejde z domova?

Ne. Podmínkou je, že se zletilé dítě do 26 let soustavně připravuje na budoucí povolání a že bydlí ve společné domácnosti s pěstouny.

Ale. Pěstounská péče se ukončuje buď nějakým aktem (někdo ukončí - dítě, pěstoun) a nebo až když soud zruší rozsudek. Pokud tedy pěstounskou péči zletilé dítě neukončí, může po nějaké době nejpozději do 26 let opět začít studovat a tím pádem opět brát dávku příspěvek na potřeby dítěte. Obdobně se může po odchodu, během kterého studuje, později k pěstounům vrátit (např. od přítele) a tím znovu získat nárok na dávky.