Může dlouhodobý pěstoun pobírat peněžitou pomoc v mateřství a odměnu pěstouna zároveň?

Ano.

Má-li pěstoun nárok na peněžitou pomoc v mateřství ze zaměstnání, tak může pobírat mateřskou i dávky odměna pěstouna současně.

Ovšem pozor. Existuje sporný paragraf, na který mohou některé dávkařky poukazovat. Podle zák. č. 187/2006 Sb. §36 odst. 6) nevzniká nárok na peněžitou pomoc v mateřství, cit. (6) Pojištěnci, který je osobou pečující nebo osobou v evidenci, jemuž vznikl nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství jako osobě pečující nebo osobě v evidenci, se tato dávka nevyplácí po dobu, po kterou je poskytována odměna pěstouna podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí.

Tento § se týká nároku vyplývajícího z odvodu sociálního pojištění z titulu pobírání dávek pěstounské péče.