Může pěstoun pobírat dávky pěstounské péče na zletilé postižené dítě zároveň s invalidním důchodem?

Pečujete o dítě zdravotně tělesně znevýhodněné, které vám zletí? Chcete zažádat o invalidní důchod z mládí, ale nevíte, zda zároveň budete pobírat odměnu pěstouna?

Nelze pobírat zároveň odměnu pěstouna na zletilé dítě, které pobírá invalidní důchod, protože tím, že má příjem, přestává být nezaopatřené. Pokud dítě studuje v oboru, který se považuje za soustavnou přípravu na budoucí povolání (netýká se studia na základní škole), máte nárok na odměnu pěstouna, ale je škoda, že dítě ztrácí nárok na invalidní důchod z mládí.

O invalidní důchod z mládí je možné zažádat nejdříve v 16 letech věku dítěte, ale může být přiznán až od 18-ti let. Naopak o invalidní důchod z mládí je možné zažádat i zpětně kdykoli do 26 let věku dítěte, ale s nárokem na výplatu za poslední 3 roky. Jestliže ovšem dítě nastoupí do práce nebo ke studiu, které ho na práci připravuje, musí mít odpracováno alespoň jeden rok nebo se musí zaplatit státu za 1 rok minimum sociální pojištění.

Podle našich zkušeností úřady nepřipouští možnost uznání invalidity z mládí, ale nepobírání invalidního důchodu. Nelze ani pobírat dávky pěstounské péče a o důchod žádat zpětně, protože ten se přiznává vždy k 18-tinám. Tudíž hrozí vratka. Lze ovšem nadále pobírat příspěvek na péči.

Záležitost tedy může dopadnout tak, že svěřené dítě nakonec nežádá o invalidní důchod z mládí. Pak se mu důchod vypočte z minimálního vyměřovacího základu. A pokud za něj nikdo nezaplatí 1 rok pojištění, bude mu sice uznána invalidita, ale bez nároku na důchod. A dítě bez zajištěného dostatečného příjmu se následně velmi špatně umísťuje do ústavního zařízení, chráněného bydlení, apod.

Samozřejmě, vždy záleží na tom, jak postižené svěřené dítě je. Pokud není práceschopné, jednoznačně doporučujeme žádat o důchod z mládí, který se vypočítává z průměrné mzdy.