Může pěstounka na přechodnou dobu pobírat odměnu pěstouna a mateřskou zároveň?

Jste pěstounkou a přemýšlíte jak optimalizovat rodinné finance, abyste kompenzovala náklady související s přijetím dítěte? Řekli vám, že souběh pobírání dávky peněžitá pomoc v mateřství a odměna pěstouna zároveň nelze? Existuje řešení. Stačí, když na mateřskou nastoupí manžel. Máte na to právo.

Nárok na pojistnou dávku peněžitá pomoc v mateřství a podmínky její výplaty řeší zákon o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, konkrétně ustanovení § 32 - § 38. Z tohoto vyplývá že:

1) Na mateřskou může žadatel nastoupit již na základě předběžného opatření, musí být opatřeno doložkou nabytí právní moci či vykonatelnosti. Zároveň je nutné doložit další skutečnosti pro výplatu.

2) Manžel může pobírat mateřskou místo své ženy i v případě, kdy se jedná o péči, která nahrazuje péči rodičů. Konkrétně se může jednat společnou pěstounskou péči nebo společnou pěstounskou péči na přechodnou dobu.

3) Podmínky jsou následující. V případě péče o jedno dítě do 7 let věku je podpůrčí doba 22 týdnů, při péči o dvě a více dětí, činí podpůrčí doba 31 týdnů. Hlavním kritériem je odpracovaných 270 dní v posledních dvou letech a zachovalý pracovní poměr.

4) Souběh pěstounské péče o dítě a peněžité pomoci v mateřství u téže osoby není dle z. č. 187/2006 Sb. §32 odst. 6) možný.

5) Manžel může zůstat na mateřské spolu s vámi doma a nebo nadále chodit do práce, ale pozor! Nesmí pracovat na té samé pracovní pozici u stejného zaměstnavatele, u kterého zažádal o mateřskou. Může se domluvit se zaměstnavatelem, aby ho během mateřské přeřadil na jinou pracovní pozici nebo může pracovat u jiného zaměstnavatele či vykonávat samostatnou výdělečnou činnost.

6) Čistě teoreticky může manžel na mateřskou nastupovat každý rok vždy po přijetí nového dítěte, splní-li podmínky k nástupu na mateřskou.

7) Manželé se mohou na mateřské i vystřídat.