Může pracovnice OSPOD chtít, aby si pěstouni opravili fasádu na baráku?

Pracovnice pověřená kontrolou pěstounů se může domnívat, že bydlení svěřeného dítěte neodpovídá a že je třeba podmínky zlepšit. Jako příklad uvede zašlou fasádu a požaduje časový horizont oprav.

Pracovnice OSPOD ze zákona nemá právo vyžadovat na pěstounech opravit si fasádu na jejich domě. Z pohledu sociálně právní ochrany dětí je jedno jak je dům pěstounů hezký. Důležité je, aby dům byl obyvatelný a dítě mělo v domě zázemí.