Může změnit pěstoun dítěti středisko výchovné péče?

Kurátorka často navrhuje dětem s výchovnými problémy ústavní zařízení Středisko výchovné péče. Musí klient respektovat rozhodnutí úřadů nebo má právo na výběr zařízení?

Příloha Size
stanovisko_msmt_zmena_svp.pdf 249.17 KB

Záleží na tom zda je či není pobyt ve Středisku výchovné péče nařízen soudem či nikoliv. Pokud ano, soud většinou v rozsudku vybere dané zařízení nebo jej vybere dodatečně a pěstounům nařídí svěření dítě do SVP umístit. Jiná situace ale nastává, když se jedná o dobrovolný pobyt. V tomto případě může klient dle zákona č. 109/2002 Sb. dané zařízení vybrat a případně i změnit a to max. 2x ročně. Nejprve však musí do daného zařízení chodit s dítětem ambulantně.