Můžeme brát dávky pěstounské péče v situaci, kdy pěstounská péče trvá, ale dítě jsme předali do jiné péče?

Může se stát, že na základě předběžného opatření vám bude vaše svěřené dítě do pěstounské péče předáno do jiné péče, např. do péče diagnostického, výchovného či jiného ústavu a vy nevíte, zda můžete či nemůže pobírat dávky pěstounské péče.

Ne. Vysvětlení:

Pěstounská péče trvá, dokud ji soud nezruší rozhodnutím ve věci samé (ať již svěřením dítěte do péče jiné osoby, umístěním dítěte do ústavního zařízení, nebo přímo výrokem o zrušení pěstounské péče). V tomto případě se jedná o pěstounskou péči ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Definici pěstounské péče dle občanského zákoníku však nelze ztotožňovat s definicí pěstounské péče ve smyslu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, kdy zákon o SPOD definuje pro své účely, tedy pro účely rozhodování o dávkách pěstounské péče a o státním příspěvku na výkon pěstounské péče, pěstounskou péči skrze nutnou odpovědnost za výchovu dítěte, kterou má osoba pečující. Pokud bylo dítě vykonatelným předběžným opatřením soudu umístěno do ústavního zařízení, pozbývá pěstoun odpovědnost za výchovu dítěte (§4a písm. b) ZSPOD). Zůstává tedy nadále pěstounem podle občanského zákoníku, ale nevykonává již pěstounskou péči podle zákona o SPOD. A tím pádem osoby pečující ztrácí nárok na dávky pěstounské péče.

Pěstouni ztrácí nárok na dávky pěstounské péče i v případě, že by se proti usnesení soudu odvolali nebo dokonce kdyby nadále o dítě pečovali, například z důvodu čekání na místo v ústavu.

Pozor na datum vykonavatelnosti. To soudy v Ústeckém kraji vyznačují s určitou časovou prodlevou zpětně. Proto hrozí, že se nestihne 8 denní lhůta na odhlášení dávek. Doporučujeme proto raději dojít na Úřad práce, co nejdříve.