Od kdy vzniká nárok na odměnu pěstouna?

Převzali jste dítě do péče a žádáte o dávky pěstounské péče. Čtěte.

Nárok na dávky pěstounské péče je podmíněn svěřením dítěte do péče této osoby na základě pravomocného rozhodnutí soudu nebo na základě usnesení soudu o předběžném opatření. Záleží na tom, jakou formou bylo dítě do péče svěřeno. Nárok na dávky pěstounské péče vzniká dnem právní moci rozhodnutí, pokud se jedná o předběžné opatření tak datem vykonavatelnosti .

Datum právní moci soudního rozhodnutí (ROZSUDEK) vám vyznačí soud na podatelně formou modrého hranatého razítka. Máte-li soud daleko, můžete ho požádat o zaslání rozsudku s vyznačeným datem nabytí právní moci poštou, případně můžete zažádat datovou zprávou o doložku. Vykonavatelnost vám soud vyznačí obdobným způsobem. Zjištěné datum uvedete jako rozhodné datum pro přiznání dávek pěstounské péče (žádáme dávky od ...).

Dávky pěstounské péče lze zpětně přiznat nikoliv jen za 3 měsíce, ale až za dobu 1 roku ode dne, od kterého jsou splněny podmínky vzniku nároku na dávku (viz § 47r odst. 2 ZSPOD)