Co se nevešlo do předchozích kategorií.

faq

Jak zjistit zdravotní historii dítěte?

Dostali jste nové dítě a nevíte, zda bylo očkováno či zda jaké nemoci prodělalo a jaké léky dostávalo? Zkuste následující návod.

VZP.png
Nejprve doporučujeme zdravotní záležitosti konzultovat s dětským lékařem. Ten by si správně měl vyžádat spis od předchozího dětského lékaře, ke kterému dítě docházelo. Jenomže v praxi toto někdy není úplně realizovatelné. Prostě z nějakých důvodů se k vám informace nedostanou. Co potom?

Započítávají se pěstouni do okruhu společně posuzovaných osob s dítětem, které ukončilo pěstounskou péči a které zůstalo u nich doma?

Ne, bývalí pěstouni se do okruhu společně posuzovaných osob neuvádějí s vyjimkou příspěvku na bydlení. Zletilé dítě, které ukončilo pěstounskou péči může tedy zažádat například o dávky hmotné nouze, i když žije nadále ve společné domácnosti.