Započítává se dávka příspěvek na potřeby dítěte do příjmu v rámci dávek státní sociální podpory?

Ne. Tato dávka se nezapočítává, protože je příjmem dítěte a ne pěstounů.
Ale. Toto se netýká dávek hmotné nouze. Tam se již příjem svěřeného dítěte započítává.