Podpora náhradních rodin v Ústeckém kraji

Cíl projektu

Cílem projektu je formou poradenství a podpory umožnit náhradním rodinám jejich další osobnostní rozvoj formou vzájemného setkávání se, sdílení se a předávání si zkušeností.

[img_assist|nid=51|title=|desc=|link=none|align=center|width=350|height=234]

Lokalita: Lounsko, Žatecko, Podbořansko a okolí (Most, Bílina, Chomutov, Kadaň).
Doba realizace: 1.1.2012 do 31.12.2012
Plánovaný počet účastníků: 30

[img_assist|nid=29|title=Táborák|desc=|link=none|align=center|width=333|height=250]

Stručný popis projektu: Realizátor projektu vytvořil z části ambulantní a z části terénní poradnu pro rozvoj náhradních rodin (zatím dostupné v Peruci, Lounech a Žatci) s možností návštěvy přímo v rodinách. Zároveň organizuje setkávání klubu náhradních rodin (osvojitelů, pěstounů a poručníků). V rámci projektu budou probíhat vzdělávací semináře a terapie pro děti. Zároveň budou nabídnuty služby psychologa a pedagoga.

Fotodokumentaci aktivit projektu:

Hipoterapie pro děti
Muzikoterapie pro děti další fotky ZDE
Vzdělávací přednášky

Použité metody:
hiporelaxace, hipoterapie odbourává u dětí stres a pozitivně působí na psychiku prostřednictvím kontaktu s koně.
hlasová terapie, muzikoterapie Hlas odkrývá osobnostní bloky a problémy, napomáhá terapeutické práci. Otevírá cestu k radosti a sebedůvěře!
Neformální sdílení náhradních rodičů je optimální metodou předávání zkušeností z oblasti náhradní rodinné péče.

Tento projekt spolufinancuje:
[img_assist|nid=49|title=|desc=|link=none|align=left|width=83|height=85]
"Podpora náhradních rodin v Ústeckém kraji", který spolufinancuje
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR v rámci podpory rodiny.