Přidejte se k nám

Elektronická přihláška do klubu NRÚK
Elektronická přihláška do klubu NRÚK - děti

Členem klubu NRÚK se může stát každá fyzická osoba, která je náhradním rodičem (pěstounem, osvojitelem) nebo zájemcem o náhradní rodinnou péči či vyrůstala v náhradní rodině a má zájem prosazovat myšlenky organizace a podá si přihlášku.

[img_assist|nid=21|title=|desc=|link=none|align=center|width=351|height=263]

Členství v klubech NRÚK vzniká po převzetí přihlášky, zaplacením členského příspěvku.

Přihlášku je možné předat osobně na setkání klubu náhradních rodin nebo zaslat na adresu organizace.
Přihlášku lze také vyplnit elektronicky.

Osoby mladší 18 let tuto přihlášku předkládat nemusí, musí však mít souhlas rodičů či zákonného zástupce.

[img_assist|nid=22|title=|desc=|link=none|align=center|width=333|height=250]