ADHD a poruchy chování u dětí

Printer Friendly, PDF & Email

vztekle_dite.jpg
Zveme vás tímto vzdělávací setkání Klubu náhradních rodin Rebeka Podbořansko, které se koná na adrese: MC Chůvička, Hlubany 157 (Švermova 875, Podbořany), parking možný před budovou a to v sobotu 13. října 2018 od 14-17 hod.. Kurz je zaměřen zejména na osoby vychovávající děti v pěstounské péči. Rozsah vzdělávání 3 hodiny.

Téma: ADHD a poruchy chování u dětí
Lektor: Mgr. Květa Kočandrlová
Speciální pedagog - Speciálně pedagogické centrum Žatec

Po skončení přednášky možnost posezení u kávy a čaje. Hlídání dětí zajištěno v mateřském centru.

Přednáška je určena nejen pro pěstouny, ale i pro zájemce o náhradní rodinnou péči nebo studenty.
Pěstouni, kteří jsou klienty NRUK ops mají školení zdarma. Ostatní uhradí kurzovné 350 Kč/osobu nebo 700 Kč/rodin/včetně hlídání dětí.

Těšíme se na Vaši účast.
Bližší informace lze získat na níže uvedených kontaktech:

NÁHRADNÍ RODINY ÚSTECKÉHO KRAJE, o.p.s.
Poradna pro náhradní rodinnou péči
Bc. Lucie Bobková, DiS. - sociální pracovnice
Masarykovo nám. 14 (Rubín), 441 01 Podbořany
Tel.: 910 257 528, Mob.: 778 168 589
Email: podborany@nruk.cz, Web: www.nruk.cz

nebo

Libora Nováková, pom. koordinátor vzdělávání a služeb pro pěstouny, tel.: 778 151 329, 910 259 997

Datum

Štítky