Článek Datum Letáčky
PF 2020
Výstava prací dětí z arteterapie
Zvládání stresu a zásady psychohygieny
Zvládání náročných situací v komunikaci s dítětem
Školní docházka a její úskalí
Jak zaznamenávat a uchovávat důležité události v životě dítěte – praktický seminář
Obrana proti manipulaci dětmi
Práce se strachem o svěřené dítě
Proč se děti vztekají, zlobí a lžou?
Zásady správné manipulace s dítětem, správné podmínky a způsob ukládání dítěte k odpočinku a spánku
Víkendovka Louny podzim 2019
Hyperaktivní a hypoaktivní děti z hlediska sociální role
Jak se vyrovnávat s deprivacemi a následky dřívějšího psychického strádání dětí
Jak učit děti předcházet úrazům a nemocem
Jak zaznamenávat, uchovávat důležité události v životě dítěte – praktický seminář
Máme školáka - školní zralost 2
Poradenství pro zájemce o náhradní rodinnou péči v Žatci
Nabídka vzdělávání pěstounů NRUK na II. pol. 2019
Tábor Slon 2019 - předodjezdové informace
Vyhodnocování specifických potřeb dítěte
Citové pouto, důvěra a bezpečí aneb než se pouto upoutá a když se pouto rozpoutá
Školní docházka a její úskalí
Sexualita dětí od raného dětství po dospívání
Rozvíjení dovedností u dětí v pěstounské péči - praktický seminář zručnosti a fyzikálních pokusů pro rodiče s dětmi
Oslava Dne rodiny v Podbořanech
Stanovování hranic a jejich optimální míra
Víkendovka Louny jaro 2019
Patologické chování u dětí - krádeže, záškoláctví, šikana
Zdravý životní styl a výživa dětí v pěstounské péči
Stanovování hranic a jejich optimální míra
Příprava dětí a pěstounů na kontakt s biologickou rodinou
Jak zabavit děti a dospívající mládež - techniky, praktický seminář pro pěstouny
Den otevřených dbeří v Poradně pro NRP Podbořany
Reportáž o doprovázející organizaci NÁHRADNÍ RODINY ÚSTECKÉHO KRAJE na regionální OK TV Žatec
Náhradní rodiny Ústeckého kraje pomáhají pěstounům řešit náročné životní situace
Dluhy aneb jak učit děti finanční gramotnosti
Vhodné výchovné přístupy při problémovém chování dítěte
Spolupráce pěstounů se školkou a školou při výchově dětí
Jak se vyrovnávat s deprivacemi a následky dřívějšího strádání dětí + odbourávání stresu při výchově dětí
Vhodné výchovné přístupy při problémovém chování dítěte
Správné uchopení sexuality u dětí a mladistvých
Vzdělávání pěstounů Ústí - Varnsdorf 1.p 2019
Příprava přechodných pěstounů na přijetí a předání dítěte
Vzdělávání pěstounů na Lounsku 1.p 2019
Patologické chování u dětí /krádeže, záškoláctví, šikana
Využití prvků arteterapie při řešení deprivací a handicapů dětí v pěstounské péči
Informace o táboru SLON 2019
Informace o připravované podpůrné službě pro matky, jejichž děti byly svěřeny do přechodné pěstounské péče
Přání k Vánocům a PF 2019
Historie klubu náhradních rodin Rebeka