Článek Datum Letáčky
Zvládání stresu při péči od děti - relaxační a jiné techniky
Tábor SLON 2021
Proč je dobré, aby dítě v pěstounské péči znalo pravdu
Vliv historie pěstouna na výchovu přijatých dětí
Využití alternativních metod dorozumívání při komunikaci s dětmi v pěstounské péči
Energie opuštěným dětem
Nabídka zaměstnání i pro absolventy - sociální pracovnice/pracovník
Krizové situace ve výchově dětí II
Onemocnění z hlediska psychosomatiky u dětí
Duševní hygiena a prevence syndromu vyhoření při výchově dětí
Rozvíjení vyjadřovacích dovedností u dětí
Zvládání náročných situací při výchově dětí
Krizové situace ve výchově a učení dětí v pěstounské péči I
Fungování doprovázení pěstounů v nouzovém stavu
Citová výchova dětí v pěstounské péči II
Sexualita dětí svěřených do pěstounské péče
Zdravý vývoj dětí svěřených do pěstounské péče
Změny v pořádání vzdělávacích kurzů pro pěstouny během II. vlny epidemie coronaviru
Děti v pěstounské péči ve vzdělávacím procesu
Čtenářská gramotnost a verbální dovednosti u dětí v pěstounské péči
Bezpečný vztah u dětí v PP jako podmínka přežití
Hygiena potravin + parazitologie při výchově dětí
Přehled vzdělávání pro pěstouny na II. pol. 2020
Rituály při výchově dětí v pěstounské rodině
Příprava dětí v NRP na přechod z prázdnin do školních lavic
Poradenský den v Lounech
Tábor Slon - odjezd
Zvládání náročných situací v komunikaci s dětmi
Pěstounská péče – zvládání náročných situací v komunikaci s dětmi
Trauma dítěte a jak s ním pracovat
Čtenářská gramotnost a verbální dovednosti u svěřených dětí v pěstounské péči
Závažné nemoci u dětí a prevence COVID19
Vztek a strach jako přítelé i demoni
Hledáme sociální pracovnici/ka doprovázení pěstounských rodin
Návrat k běžnému chodu naší doprovázející organizace
Psychické problémy dětí v pěstounské péči
Tábor Slon - informace
Přesun víkendovky někdy na červen
Jak mluvit s dětmi o koronaviru a jiných citlivých tématech
Pěstounská káva po obědě
Jak pěčovat o rodinné vztahy v NRP v nouzovém stavu
Jak vychovávat a vzdělávat děti v pěstounské péči v době nouzového stavu
Reflexe potřeb pěstounů a jejich uspokojivé naplňování v době nouzového stavu
Supervize pěstounů po telefonu
Telefonická a elektronická komunikace s naší organizací
Příprava elektronických vzdělávacích kurzů pro pěstouny
Telefonické poskytování psychologického poradenství
Odklad vzdělávacích kurzů z důvodu karanténního opatření vlády a dočasné uzavření poraden
Duševní hygiena a prevence syndromu vyhoření při výchově dětí
Terapeutické rodičovství aneb 2v1