Článek Datum Letáčky
Canisterapie pro děti v Podbořanech
Konflikty v rodině a jejich odborné řešení
Domov jako odrazový můstek pro děti v pěstounské péči
Jak bojovat se strachem o svěřené dítě
Děti v pěstounské péči od rodičů závislých na drogách, alkoholu a rodičů ve výkonu trestu
Rizika šikany a kyberšikany pro dítě v pěstounské péči ve škole i mimoškolním prostředí - lze vůbec problémům předcházet ?
Jak pomoci dítěti v pěstounské péči vyrovnat se s minulostí
Možnosti psychiatrie pro řešení problémů dětí v pěstounské péči
Na co klást důraz ve vztahu k dítěti v pěstounské péči
Komunikacce mezi školou pěstouny a dítětem v pěstounské péči
Jak řešit závislosti na PC, internetu a TV u dětí v pěstounské péči
Jak učit děti v pěstounské péči efektivně trávit volný čas
Výchova dětí se specifickými potřebami v pěstounské péči
Problematika odměn a trestů v pěstounské rodině - aneb můžeme dítě vhodně motivovat?
Agresivita, její příčiny a zvládání u dětí v pěstounské péči
Zvládání emocí, které ve mně dítě v PP vzbuzuje
Zvládání stresu při péči od děti - relaxační a jiné techniky
Tábor SLON 2021
Proč je dobré, aby dítě v pěstounské péči znalo pravdu
Vliv historie pěstouna na výchovu přijatých dětí
Využití alternativních metod dorozumívání při komunikaci s dětmi v pěstounské péči
Energie opuštěným dětem
Nabídka zaměstnání i pro absolventy - sociální pracovnice/pracovník
Krizové situace ve výchově dětí II
Onemocnění z hlediska psychosomatiky u dětí
Duševní hygiena a prevence syndromu vyhoření při výchově dětí
Rozvíjení vyjadřovacích dovedností u dětí
Zvládání náročných situací při výchově dětí
Krizové situace ve výchově a učení dětí v pěstounské péči I
Fungování doprovázení pěstounů v nouzovém stavu
Citová výchova dětí v pěstounské péči II
Sexualita dětí svěřených do pěstounské péče
Zdravý vývoj dětí svěřených do pěstounské péče
Změny v pořádání vzdělávacích kurzů pro pěstouny během II. vlny epidemie coronaviru
Děti v pěstounské péči ve vzdělávacím procesu
Čtenářská gramotnost a verbální dovednosti u dětí v pěstounské péči
Bezpečný vztah u dětí v PP jako podmínka přežití
Hygiena potravin + parazitologie při výchově dětí
Přehled vzdělávání pro pěstouny na II. pol. 2020
Rituály při výchově dětí v pěstounské rodině
Příprava dětí v NRP na přechod z prázdnin do školních lavic
Poradenský den v Lounech
Tábor Slon - odjezd
Zvládání náročných situací v komunikaci s dětmi
Pěstounská péče – zvládání náročných situací v komunikaci s dětmi
Trauma dítěte a jak s ním pracovat
Čtenářská gramotnost a verbální dovednosti u svěřených dětí v pěstounské péči
Závažné nemoci u dětí a prevence COVID19
Vztek a strach jako přítelé i demoni
Hledáme sociální pracovnici/ka doprovázení pěstounských rodin