Povinně zvěřejňované informace

METODICKÉ PŘEDPISY organizace NÁHRADNÍ RODINY ÚSTECKÉHO KRAJE
Účinnost od 2. ledna 2015, poslední aktualizace 1.4. 2022

Text této metodiky byl zpracován pracovní skupinou ve složení:
Ing. Ivo Kraus, DiS, ředitel NRUK ops
Bc. Alena Krausová, metodik (do 30/3/2021)
Petra Pavlíková, DiS., metodik
Mgr. Karolina Novotná, DiS., pomocný metodik
© NÁHRADNÍ RODINY ÚSTECKÉHO KRAJE, o.p.s.

Vybrané standardy zveřejňujeme v příloze, ostatní předložíme na požádání.

OBSAH:
Standard č. 1 Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby
Standard č. 2 Ochrana práv a chráněných zájmů
Standard č. 3 Prostředí a podmínky
Standard č. 4 Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany a činnosti pověřené osoby
Standard č. 5 Podpora přirozeného sociálního prostředí
Standard č. 6 Personální zabezpečení
Standard č. 7 Přijímání a zaškolování zaměstnanců
Standard č. 8 Profesionální rozvoj zaměstnanců
Standard č. 9 Pracovní postupy pověřené osoby
Standard č. 10 Dohoda o výkonu pěstounské péče
Standard č. 11 Předávání informací
Standard č. 12 Změna situace
Standard č. 13 Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany
Standard č. 14 Vyřizování a podávání stížností
Standard č. 15 Rizikové, havarijní a nouzové situace
Standard č. 16 Zvyšování kvality výkonu sociálně-právní ochrany

Chcete-li nám sdělit Vaše podněty, připomínky nebo stížnosti prosíme klikněte zde.