Spolupracující lektoři

Profil lektorů z řad naší organice
V rámci vzdělávání se snažíme vzdělávat především prakticky s využitím našich poznatků z náhradní rodinné péče. Snažíme se o to, aby naše přednášky byly maximálně přínosné pro náhradní rodiny dle jejich aktuálních vzdělávacích potřeb.

Bc. Alena Krausová - osvojitelka, kvalifikovaná sociální pracovnice, absolvetka Evangelické teologické fakulty, obor sociální práce. Je ředitelkou a sociální pracovnicí o.s. Náhradní rodiny Ústeckého kraje.
Ing. Ivo Kraus, DiS. - osvojitel, kvalifikace v oboru ekonomie, pastorační péče. Působil jako manažer vzdělávacích a sociálních projektů, je koordinátorem aktivit o.s. Náhradní rodiny Ústeckého kraje.
PhDr. Jana Doubravová, absolventka FF UK Praha, má výcviky a kurzy zaměřené na diagnostické metody, skupinovou a rodinnou , psychoterapii, krizovou intervenci, psychoonkologii, supervizi a koučování, individuální a rodinná psychoterapie, podpora v obtížných životních situacích a krizích, pedagogicko-psychologické poradenství a diagnostika dětí a mládeže

Spolupracující externí lektoři

Mgr. Miroslav Jan Šramota
Bc. Pavel Kalpakcis
Mgr. Eva Kapicová
PhDr. Zdeňka Baranniková Venclíčková
Mgr. Stanislava Šebek
Ing. Tamara Talomi, PhD.
MUDr. Jana Sudková
Bude doplněno.

Profil lektorek (vyučující na EA VOŠ sociální práce, garant 2013-14):

Mgr. Tereza Cimrmannová, Ph.D. – psychosociální pracovnice – dlouhodobě se věnuje problematice sdělování pravdy nebiologickým dětem a etickým otázkám krize, vyučuje na HTF UK
Mgr. Jindřiška Krpálková – teoložka, krizová pracovnice, supervizorka, profesionální kouč - má velké zkušenosti s řízením lidí v NNO, systematicky se věnuje křesťansky orientované sociální práci se zaměřením na rodinné vztahy a komunikaci, je uznávanou odbornicí v problematice domácího násilí.
Mgr. Alena Kunová – speciální pedagožka, poradkyně rané péče, supervizorka – jedna ze zakladatelek rané péče o děti s mentálním a kombinovaným postižením v ČR, odbornice na alternantivní a augmentativní komunikaci, lektoruje v kurzech dalšího vzdělávání, vedoucí Střediska rané péče Diakonie Českobratrské církve evangelické
Mgr. Zuzana Nováková – psycholožka, psychoterapeutka, výchovná poradkyně – poskytuje psychologické poradenství a psychoterapii soukromě i v různých NNO, specializuje se na rodinné problémy a krize, výchovné problémy s dětmi, školní a vzdělávací problémy, rozvodové situace a zvládání závislostí .
PhDr. Jarmila Rollová - speciální pedagožka, supervizorka – dlouholeté zkušenosti v oblasti supervize a vzdělávání dospělých, praxe v oblasti péče o osoby s mentálním postižením, své další vzdělávání absolvovala v oboru sociální práce. Dlouhodobý zájem: výchova dítěte v rodině, vývojové fáze a zvládání vývojových úkolů, vývojové krize.
Mgr. Kateřina Schmidová - sociální pracovnice, krizová pracovnice, supervizorka, Problematikou rodin, které mají potíže při výchově svých dětí, se zabývá už sedmnáct let. V poslední době pracuje jako vedoucí Rodičovské linky Sdružení Linka bezpečí, a tak dobře ví, co rodiče nejčastěji trápí.
Mgr. Pavla Skalová - speciální pedagožka, poradkyně rané péče, supervizorka – jedna ze zakladatelek rané péče o děti s mentálním a kombinovaným postižením v ČR, odbornice na alternantivní a augmentativní komunikaci, lektoruje v kurzech dalšího vzdělávání, pracuje ve Středisku rané péče Diakonie Českobratrské církve evangelické, je členkou správní rady Střediska DČCE v Praze 5 – Stodůlkách.