Dohody o výkonu pěstounské péče

Na základě pověření k SPOD dle z. 359/1999 Sb. vydal KÚ Ústeckého kraje, odbor soc. věcí a zdravotnictví č.j. 2306/SZ/2012-4, JID 165934/2012/KUUK ze dne 7. 12. 2012, rozšířeno č.j. 50/SZ/2013, JID 12759/2013 ze dne 28.1.2013, dále rozšířeno: č.j. 12/SV/2013, JID 44991/2013/KUUK ze dne 4.4.2013, poté JID 101746/2013/KUUK, č.j. 293/SV/2013 ze dne 24.7. 2013, poslední novelizace: JID 71639/2014/KUUK, č.j. 515/SV/214 ze dne 6.6. 2014 nabízíme uzavření dohody o výkonu pěstounské péče. Odpovědnost ohledně naší činnosti související se sociálně právní ochranou dětí máme pojištěnu u Kooperativy, č. sml.: 8603027036.

Profil naší organizace

Máte-li zájem o služby, které budou v příštím roce poskytovány přes nás, prosím neváhejte a volejte na telefonní čísla 910 259 997. Dohody o výkonu pěstounské péče uzavíráme s rodinami z Ústeckého kraje a z části Libereckého kraje Českolipsko a Novoborsko, vydá-li k uzavření dohody předběžný souhlas místní OSPOD.

Jak vypovědět stávající dohodu o výkonu pěstounské péče?

S každou náhradní rodinou bude jednáno individuelně tak, aby služby odpovídaly potřebám konkrétní rodiny. Většinou však poskytujeme tyto služby:

Poradenství
- sociální poradenství, psychologické poradenství, pedagogicko-psychologické
- doprovázení (pomoc s náročnými životními situacemi týkající se přijatých dětí a rodiny, pomoc s přípravou do školy)

Vzdělávání
- semináře, přednášky zajistíme v Ústeckém kraji a v části Libereckého kraje Českolipsko a Novoborsko
- vzdělávání realizujeme v Klubech náhradních rodin v časových úsecích 2-5 hodin
- pro ty, kteří se nemohou účastnit krátkých vzdělávacích setkání umožňujeme absolvování víkendových školení
- během vzdělávání je zajištěno hlídání dětí

Sociálně terapeutický program pro děti v pěstounské péči
- s prvky hippoterapie, muzikoterapie, arteterapie, psychoterapie, ad.
- zajišťujeme během vzdělávání pěstounů nebo v čase letních prázdnin

Asistence při kontaktech dětí s osobami blízkými
- zajišťujeme nejen pokud je nařízeno, ale i na požádání
- pomáháme připravit písemnou dohodu o styku (mediace)

Další podpora
- možnost úhrady výchovně rekreačních pobytů (táborů, školních zájezdů) pro děti v pěstounské péči
- zprostředkování slev a hmotné podpory od sponzorů