Lednové setkání klubu Podbořansko

titul
Setkání klubu Rebeka Podbořansko se uskuteční tentokrát v neděli 25. ledna od 14-16 hodin a to opět v Mateřském centru Jonáš, Masarykovo náměstí 922, Podbořany (viz. logo na domě). Tentokrát bude setkání kratší a více diskuzní. Téma: Beseda o výchově dětí. Lektoruje PhDr. Mojmír Šebek. Hlídání dětí zajištěno.

PhDr. Mojmír Šebek je ředitelem Výchovného ústavu Buškovice www.vubuskovice.cz. V současné době se věnuje problémové mládeži. Mimo jiné vede i hudební bubenickou skupinu chovanců ústavu Austalien Buš.