Pozvánka na školení do Sloupu v Čechcách

logo
Vážení pěstouni, máte-li zájem o školení pěstounů, které pořádáme ve spolupráci s Klubem náhradních rodin Libereckého kraje o.s. http://klub-ceskalipa.hys.cz/ ve Sloupu v Čechách (Obecní úřad, ul. Komenského 236) a to v sobotu 23. listopadu od 10 hod. do 19 hodin a pak následně ještě jednu sobotu po dohodě se zájemci (rozsah 16 hodin) na téma:

a) Specifika romských dětí v náhradní rodině
b) Péče o dítě s handicapem

Hlaste se prosím přímo u pí. Mgr. Marie Náhodové, tel. 774158784, husiti.cl@centrum.cz.