Vzdělávací seminář pro pěstouny, osvojitele a zájemce o náhradní rodinnou péči v Žatci

Občanské sdružení Náhradní rodiny Ústeckého kraje, o. s. ve spolupráci s Občanskou poradnou Handicap Žatec o. s. pořádá pro zájemce ze Žatce a okolí vzdělávací seminář na téma „Přednosti a rizika náhradní rodinné péče“, který má za cíl seznámit účastníky semináře o změnách, které přinesla novela zákona o sociálně právní ochraně dětí. Seminář se bude konat ve čtvrtek 6. června od 10 do 12 hodin v prostorách Občanské poradny Handicap Žatec, nám. Svobody 150, 438 01 Žatec, vchod z ulice Jiráskova. Seminář je zdarma.


saatz

Občanské sdružení Náhradní rodiny Ústeckého kraje se zaměřuje především na setkávání a výměnu zkušeností mezi náhradními rodiči. Pěstouni nebo osvojitelé tak mají možnost společně trávit volný čas a vzájemně si radit jak zvládnout složité situace při výchově dětí. Bližší informace lze získat na webu www.monteko.cz/nruk.

Pěstounům, kteří se semináře účastní bude vydáno osvědčení o absolvování, které je uznatelné dle §47a), odstavec 2), písmeno f) zákona č. 359/1999 Sb. v rámci povinného vzdělávání pěstounů.

Případní zájemci o seminář se mohou přihlásit buď telefonicky na čísle 608 91 21 91 nebo emailem monteko@wo.cz.