Historie klubu náhradních rodin Rebeka

Printer Friendly, PDF & Email

klub_rebeka_2.JPG
Klub náhradních rodin Rebeka Podbořansko vznikl díky iniciativě jedné pěstounské rodiny z Kryr. První setkání se konalo 29. září 2013. Pěstouni byli členem podobného klubu na Lounsku a moc si přáli, aby něco podobného vzniklo i u nich na Podbořansku. Cílem bylo umožnit náhradním rodičům a to jak pěstounům, tak i osvojitelům se společně scházet, přátelit se a vyměňovat si zkušenosti ohledně výchovy přijatých dětí.

Postupně přibývaly další rodiny, kterým patří také dík. Tedy hlavně, že vydržely, když bylo členů klubu ještě málo. Název klubu inspirovala pěstounka svatá Rebeka z Libanonu, která žila svatým životem a jedno dítě zachránila před smrtí tím, že ho schovala pod plášť. Jméno zároveň odráželo tehdejší spolupráci s mateřským centrem Jonáš, v jehož prostorách v kulturním domě na náměstí se klub několik let scházel. Ta byla přerušena až rekonstrukcí objektu v roce 2017, kdy klub našel nové zázemí v mateřském centru Chůvička Hlubany. Zde se náhradní rodiny schází zpravidla 1x měsíčně.

Klub je neformálním sdružením bez právní subjektivity, který se rozhodl sdružovat náhradní rodiny především za účelem společných volnočasových aktivit. Ve vzájemném kontaktu je zhruba 15 náhradních rodin. V letošním roce se díky podpoře Nadačního fondu Tesco uskutečnil například Indiánský den pro děti na zahradě u žlutého evanelického kostela a táborák k příležitosti Dne rodiny. Chystají předvánoční besídku. Aktivit by mohlo být samozřejmě i více, ale organizačních sil je pomálu. Předsedkyně klubu paní Andrea by uvítala nějaké posily. Klub vítá i nové členy z řad pěstounů či adoptivních rodičů. Zváni jsou i lidé, kteří mají zájem podat si žádost a stát se náhradními rodiči pro opuštěné děti, které čekají na jejich lásku.

Klub od počátku podporuje obecně prospěšná společnost Náhradní rodiny ústeckého kraje, která od roku 2017 v Podbořanech provozuje Poradnu pro náhradní rodinnou péči. Tu naleznete v Rubínu. Bližší informace jsou dostupné na webu www.nruk.cz nebo se lze informovat telefonicky na číslech 910 257 528, 778 168 589, případně na emailu podborany@nruk.cz.