Další zaměstnanci a externí spolupracovníci

Další zaměstnance může kontaktovat na email nruk@nruk.cz

Vzdělávání (lektoři)
PhDr. Jana Doubravová (psycholog) - témata týkající se pěstounství
Ing. Ivo Kraus, DiS. - legislativní, ekonomické a právní záležitosti NRP
Bc. Karolina Trupová, DiS. (sociální pracovník) - finanční gramotnost a a aktivity pro mládež
Mgr. Miroslav Jan Šramota (sociální pracovník) - témata týkající se SPOD
Mgr. Eva Kapicová (pedagog) - témata týkající se školních a předškolních dětí
PhDr. Zdeňka Venclíčková Baranniková (psycholog) - témata týkající se poruch učení a chování u dětí
Ing. Eva Tamara Talomi, Ph.D. (psycholog) - témata týkající se SPOD
PhDr. Mojmír Šebek (pedagog) - témata týkající se výchovy problematických dětí a mládeže
Mgr. Stanislava Šebková - speciální pedagog
Bc. Pavel Kalpakcis - témata týkající se výchovy dětí
Bc. Petra Janoušová (zdravotnický pracovník) - první pomoc a další zdravotnická školení
MUDr. Gabriela Šilhartová - dětská psychiatrie
MUDr. Sudková - pediatr
Bc. Irena Škobisová - výživový poradce
ad.
Pozn.: lektoři na našich vzdělávacích setkáních se mohou průběžně doplňovat podle potřeb pěstounských rodin

Pracovnice hlídání zde neuvádíme, sdělíme případně na požádání.

Odborné služby
Mgr. Dana Krausová, dipl. um. - met. soc. terapeutických prog. pro děti (muzikoterapie, dramaterapie, arteterapie)
Pavlína Bieliková - hipoterapie pro děti (Veltěže)

Dodavatelé dalších služeb:
Agentura SLON - respitní letní táborový pobyt pro děti
Klub náhradních rodin Libereckého kraje o.s. - výchovně relaxační pobyt pro děti z NRP
Pěstouni dětem z.s. - výchovně relaxační pobyt pro děti z NRP
Pěstouni pěstounům z.s. - výchovně relaxační pobyt pro děti z NRP
MC Bludo Louny - hlídání
MC Jonáš Podbořany - hlídání
Paventia o.s. - elearnigové kurzy
ad.