Klub náhradních rodin Ústecko

Klub náhradních rodin Ústecko

Kontaktní místo:
kancelář psycholožky (zvoňte, III.p.)
Odborný garant: PhDr. Jany Doubravová, tel.: 777123794
Werichova 4, Ústí n/L. Severní Terasy (BUS Mírová)

Místo setkávání klubu:
Domeček u Rondelu
Na Valech 815/1a
40001 Ústí nad Labem - Bukov

Dříve:
SpZŠ Pod Parkem 2788/2, 400 11 Ústí nad Labem 11 - Severní Terasa
předseda klubu: Vladimíra Gubaničová, tel. 777877598, email hurting@seznam.cz

Články týkající se klubu Ústecko